Alkuvuonna 2019 käynnistyvän Kalavaltio-hankkeen tavoitteena on lisätä kestävää kotimaista kalankasvatusta valtion merialueilla sekä helpottaa yritystoiminnan käynnistymistä. Yrittäjiä pyydetään ilmoittamaan Luonnonvarakeskukselle ne Metsähallituksen vesialueet, joilla yritykset haluaisivat lisätä kalankasvatusta.

Metsähallitus, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskuksen Kalavaltio-hankkeessa etsitään parhaita kalankasvatusalueita ja tehdään ympäristölupahakemusta varten tarvittavia selvityksiä.  Hankkeessa keskeistä on vahva sidosryhmäyhteistyö yrittäjien, viranomaisen, aluesuunnittelijoiden ja tutkimuksen välillä.

Ympäristöselvityksiä aletaan tehdä ensisijaisesti niillä Metsähallituksen alueilla, jotka kiinnostavat yrittäjiä. Kalavaltio-hankkeessa valitaan pilottikohteet 15.4. mennessä ilmoitetuista alueista.

Tervetuloa tutustumaan mahdollisiin kalankasvatusalueisiin Kalapäiville Turkuun 28.−29.3.

Olemme mukana Turun Kalapäivillä 28.−29.3., jolloin yrittäjien on mahdollista keskustella Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden kanssa uusista kalankasvatusalueista ja osoittaa kiinnostavia kalankasvatuspaikkoja. Kalapäivillä yrittäjien on myös mahdollista sopia kahdenkeskisiä tapaamisia asiantuntijoiden kanssa.

Ota yhteyttä Kalapäivillä tai viimeistään 15.4. mennessä Lauri Niskaseenlauri.niskanen@luke.fi tai puh. +358 50 569 6362 ja ilmoita

  1. yritystäsi kiinnostavat kalankasvatuspaikat Metsähallituksen yleisillä vesialueilla sekä
  2. mahdollinen kiinnostuksesi kahdenkeskiseen tapaamiseen Luken ja Metsähallituksen asiantuntijoiden kanssa.

Luke opendata-aineistossa on mahdollista tutustua seuraaviin materiaaleihin:

  1. Metsähallituksen hallinnoimat yleiset vesialueet
  2. Kansallinen sijainninohjaussuunnitelma
  3. FINFARMGIS-työkalulla mallinnetut optimaaliset kalankasvatuspaikat.

Tutustu aineistoon tästä.

Lisätietoja:

Lauri Niskanen, Luonnonvarakeskus
lauri.niskanen@luke.fi
p. +358 50 569 6362
Markus Kankainen, Luonnonvarakeskus
markus.kankainen@luke.fi
p. +358 40 512 2652
Jani Viisanen, Metsähallitus
jani.viisanen@metsa.fi
p. +358 40 3577 209