Sijainninohjaussuunnitelma-aineiston hyödyntäminen omassa suunnittelussa – käytännön karttaharjoitus, Annukka Koivukari VARELY