Koulutus

http://www.livia.fi/fi/tutkinto/kalatalouden-ammattitutkinto-vesiviljelyn-osaamisala

Kiertovesitekniikka tutuksi netin kautta

Vaikka kiertovesitekniikan kehitys pääsi Suomessa hyvään vauhtiin jo 1990-luvulla, kyseessä on edelleen uutena pidetty ja vauhdilla kehittyvä tuotantotapa kalankasvatuksessa. Kiertovesitekniikka on perinteiseen verkkoallaskasvatukseen verrattuna huomattavasti teknisempää, joten sen ymmärtäminen ja hallinta edellyttää myös kosolti tietoa.

Kiertovesikasvatuksen oppimateriaalion kenen tahansa saatavilla internetissä osoitteessa https://peda.net/hankkeet/vesiviljely/koulutus/kp – Oppimateriaali on osa peda.netin vesiviljelyn innovaatio-ohjelmaa, Kalanviljelyn lehtori Antti Forsman Livian ammattiopistosta Paraisilta kertoo. Sivulla kerrotaan selkeästi ja perusteellisesti kiertovesitekniikan perusteet, kuten kalojen hyvinvointi, laitostekniikka, veden laadunhallinta ja itse kalan kasvattaminen. Materiaalin laatiminen on ollut huikean haasteellinen tehtävä, koska kiertovesitekniikassa niin moni asia liittyy toisiinsa.

Forsman toivoo, että mahdollisimman moni aiheesta kiinnostunut tutustuisi tietopakettiin ja kannustaisi sen pariin varsinkin uravalintojaan pohtivia nuoria.

– Kalankasvatukseen ja yleensäkin koko kalatalouden pariin tarvitaan tulevaisuudessa kipeästi uusia osaajia ja opiskelijoita. Olemme yritysten puolesta huolestuneita jo senkin takia, että ammattikorkeakoulutasoista iktyonomikoulutusta ei enää ole tarjolla ja ammattikoulutasoiseen perusopetukseen on vaikea löytää innokkaita ja motivoituneita nuoria. Kiertovesitekniikka on erittäin kiinnostava osa tämän päivän vesiviljelyä, Forsman sanoo.

Forsman muistuttaa vielä, että Livialle Paraisille on käytännössä jatkuva hakumahdollisuus.

– Tulemme jatkossa tekemään yhteistä markkinointia opiskelumahdollisuuksista kaikkien kalatalouden opintoja tarjoavien oppilaitosten kanssa. Pienen alan on toimittava yhdessä saadakseen enemmän näkyvyyttä, sanoi Forsman.

KALANKASVATTAJALIITTO KEHITTÄÄ YRITTÄJIEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTIOSAAMISTA JÄRJESTÄMÄLLÄ KOULUTUKSIA VÄHINTÄÄN KAKSI KERTAA VUODESSA

Joka vuosi pidetään ajankohtaisaiheita käsittelevät kevät- ja syyskoulutuspäivät sekä tarvittaessa muuta koulutusta liiton jäsenille.
Huomiota kohdistetaan myös kalataloudenkoulutuksen järjestäjien ja elinkeinonharjoittajien yhteistoiminnan kehittämiseen.

Liitto huolehtii, että kehittyvän elinkeinon tarpeet otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen uudistuessa. Kalankasvattajaliitolla oli myös edustaja kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiön hallituksessa, joka tukee koulutuksen järjestämistä ja hankkeita.

Vuosina 2017-2018 järjestettiin yhteistyössä Työtehoseuran kanssa kalanviljely-yritysten johtamisvalmennuskurssi. Vuoden 2018 maarraskuuhun päättyi kalankasvattajien kaksivuotinen urakka ja osallistujien Yritysjohtamisen ammattitutkinto oli suoritettu.