Tulevaisuus

Kalankasvatuksessa on kasvupotentiaalia

Maailman väkimäärä kasvaa, ja tulevien vuosikymmenien aikana ruoantuotanto tulisi voida kaksinkertaistaa. Kyse on siitä, miten se tehdään ja mikä on siihen kestävin tapa. Kalanviljely on kestävän kehityksen ja vastuullisen elintarviketuotannon periaatteiden mukainen tapa tuottaa laadukasta ruokaa. Kalanviljelyn avulla pystytään myös suojelemaan valtamerien ylikalastettuja kalakantoja.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna kalan kysyntä ylittää tarjonnan, eikä kasvaneeseen kysyntään pystytä vastaamaan pelkästään kalastuksen keinoin. Vesiviljelyn merkitys elintarviketuotannossa on suuri: jo nyt puolet ravinnoksi käytettävästä kalasta on kasvatettua. Ennusteiden mukaan vuoteen 2030 mennessä viljellyn kalan osuus edelleen kasvaa, niin että valtaosa ruokakalasta tuotetaan vesiviljelyllä. Kalanviljely onkin maailmalla nopeimmin kasvava elintarviketuotannon ala.

Vesiviljelyn kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen on tärkeää myös suomalaiselle elinkeinoelämälle ja elintarviketuotannolle. Vesiviljelyllä on Suomessa erinomaiset mahdollisuudet kehittyä; meillä on yli 5000 kilometriä rantaviivaa ja pinta-alastamme noin 10 prosenttia on vettä. Lisäksi meillä on kalankasvatuksen huippuosaamista. Tavoitteena on luoda edellytykset tuotannon ekologiselle ja taloudellisesti kestävälle kasvulle niin, että kotimainen kalanviljely säilyy kannattavana elinkeinona. Ulkomaan¬viennissä olisi merkittäviä taloudellisia kasvumahdollisuuksia suomalaiselle kalankasvatuselinkeinolle.

Kotimaisen kalan tuotantoa voidaan lisätä tulevaisuudessa huomattavasti. Kun yrityksillä on kasvumahdollisuuksia, ne voivat investoida ja kehittyä kannattavasti. Kasvavalla ja kannattavalla yrityksellä on edellytykset kehittyä ja kilpailla ulkomaista halpatuontia vastaan.

Kotimainen kalankasvatus on mahdollista kaksinkertaistaa vuoteen 2020 mennessä. Elinkeino odottaa tuolloin arvon kasvavan yli 40 % ja työllistävyyden parantuvan yli 20 % nykyisestä. Kehittyvä teknologia ja uudet biotalouden hyödyntämismahdollisuudet sekä vienti voivat tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia vesiviljelylle. Kotimainen kalatuotanto voi myös tulevaisuudessa tarjota uusia, mielenkiintoisia kalalajeja ja makunautintoja kuluttajien ruokalautasille.