Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat

KUUSAMON KALA HAKEE TUOTANTOPÄÄLLIKKÖÄ:

Tuotantopäällikön tehtävänä on johtaa päivittäistä tuotantoa siten, että tuotanto-organisaatiolle asetetut tavoitteet saavutetaan niin laadullisesti kuin kustannustehokkaasti. Päivittäisen tuotantosuunnitelman toteutumisen lisäksi tuotantopäällikkö vastaa työturvallisuudesta, tuotteiden laadusta ja omavalvonnan toteutumisesta. Tuotannon
prosessien sekä toiminnan kehittäminen ovat olennainen osa tehtävää.

Odotamme sinulta
Tehtävässä menestyminen vaatii erinomaisia esimies- ja vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä sekä ongelmanratkaisukykyä. Tehtävä edellyttää kokemusta esimiesasemassa toimimisesta, sekä elintarviketuotannon prosessien ja raaka-aineiden tuntemusta.

Sinä voit odottaa meiltä
Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä innostavassa ympäristössä ja uuden
tuotantolaitoksen käyttöönotossa. Uskomme pääsevämme parhaaseen tulokseen
yhteistyöllä ja kannustavalla asenteella. Arvostamme osaamista ja tuoreita näkemyksiä,
joita sinä voit tuoda mukanasi meille. Voimme oppia toisiltamme ja kasvaa yhdessä.
Meillä työskennellessäsi sinut haastetaan ja sinä voit haastaa meidät.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksen kera
5.6.2022 mennessä info@kuusamonkala.fi

Lisätietoja antaa
Toimitusjohtaja Juha Korhonen, p. 040 731 7526 tai info@kuusamonkala.fi

_______________________________________________________________

 

KALANVILJELYSTÄ AMMATTI?

Kalanviljelijän on osattava kalankasvatuksen menetelmät kattavasti. Työ on vastuullista ja monipuolista. Kalankasvatus edellyttää huolellisuutta ja hyvää fyysistä kuntoa. Laitoshygienia ja kalojen käsittely on hallittava hyvin. Lisäksi tarvitaan yrittäjyyteen, markkinointiin ja myyntiin liittyvää osaamista. Työrytmi on vaihteleva, koska kalanviljely on kausiluontoista.

Kalatalouden perustutkinnon voi suorittaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena sekä näyttötutkintona. Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös kalanviljelijän ammattitutkinto.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa luonnonvara-alan koulutuksen.

Ylipistoissa on mahdollista opiskella bio- ja ympäristötieteitä ja suorittaa filosofian maisterin korkeakoulututkinto. Opinnoissa voi suuntautua mm. kalabiologiaan ja kalatalouteen sekä hydrobiologiaan ja limnologiaan.