Arkisto kuukaudelta: huhtikuu 2019

KAIKILLA ON OIKEUS SYÖDÄ KOTIMAISTA KALAA

Kotimaisen kalankasvatuksen selkeä tavoite on kasvu. Kansalliseen vesiviljelyohjelmaan on laitettu tavoitteeksi nostaa Suomi omavaraiseksi tällä vuosikymmenellä lohikalojen kulutuksessa. Nyt valtaosa käytetystä lohikalasta tulee ulkomailta, vaikka olosuhteet Suomessa mahdollistaisivat helposti moninkertaistaa oman tuotannon.
Lue lisää

Ilmastonmuutos koskee kala-alaakin

Ilmasto muuttuu ja sillä on vaikusta kaikkeen maapallolla, myös vesiin, kaloihin ja kala-alaan. Muutoksilla on kalankasvatukselle sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Vastuu ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisestä on ihmisellä. Suomalaiset voivat osallistua ilmastotalkoisiin muun muassa syömällä enemmän ympäristöystävällistä kotimaista kasvatettua kalaa.
Lue lisää

Norjalla hurjat kasvutavoitteet

Norja on lohenkasvatuksen mahtimaa maailmassa. Se ei norjalaisille kuitenkaan riitä. Norjan valtio on asettanut tavoitteeksi nostaa kalankasvatuksen tuotanto peräti viiteen miljardiin kiloon vuoteen 2050 mennessä. Se vaatii kokonaan uusia teknisiä ratkaisuja kasvattaa kalaa.
Lue lisää

Kalaterveyden ilot ja surut

Kalaterveyspäivässä kuultiin kasvattajien kokemuksia saneerausoperaation toteutuksesta. Lisäksi monipuolisessa päivässä perehdyttiin elävän kalan tuontiin ja siirtoihin, bioturvallisuuteen sekä omavalvontaan, johon on saatu avuksi Kalankasvattajaliiton laatima käytännöllinen omavalvontaopas.
Lue lisää

Kalatoimialakin tärkeä tekijä ilmastokriisin ratkaisemisessa

Kalatoimialalla olisi mahdollisuus profiloitua entistä paremmin ja näkyvämmin yhdeksi ilmastokriisin ratkaisuksi. Kalastus poistaa merestä ravinteita, jotka aiheuttavat meren rehevöitymistä. Kasvatetun kalan hiilijalanjälki on keskimäärin kuudennes naudan ja puolet sian ja broilerin hiilijalanjäljestä. Kalanviljelyn ravinnekuormitus on vain 1-2 prosenttia vesistöjen kokonaiskuormituksesta.
Lue lisää