EMKR:n määräaikaisen hakumenettelyn toivotaan johtavan yrityslähtöisiin kalatalouden innovaatioihin ja konkreettisiin kalakantojen kunnostustoimiin

Maa- ja metsätalousministeriö avasi 8.2. määräaikaisen hakumenettelyn viiteen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimenpiteeseen. Rahaa on jaossa yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ja hakuaikaa 5.4.2019 asti.