Arkisto kuukaudelta: lokakuu 2020

Kalatalouden koronatuki

Valtioneuvosto hyväksyi kalatalouden väliaikaista koronatukea koskevan asetusmuutoksen 1.10.2020 ja se tuli voimaan 5.10.2020. Muutosten tavoitteena on yhtenäistää kalatalouden yrityksille myönnettävien korona-avustusten ehtoja yritysten yleisen kustannustuen kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii avaamaan uusien avustusehtojen mukaisen hakumenettelyn mahdollisimman pian.
Lue lisää

Miten sisävesien kalankasvatuslaitosten ravinnekuormitusta voitaisiin vähentää?

Suomen sisävesialueen kalankasvatus on pysynyt melko samanlaisena vähintään viimeiset pari vuosikymmentä. Vaikka kiertovesikasvatus on yleistynyt, perinteisemmille sisävesien kalankasvatuslaitoksille on myönnetty pikemminkin pienempiä ympäristölupia kuin ennen. Miten suomalaisten läpivirtauslaitosten ympäristökuormitusta voitaisiin pienentää ja sisämaan kalankasvatusta lisätä?
Lue lisää

Fifax skissar på ytterligare en fabrik

– Inget är bestämt på något sätt, men tanken är att vi bygger en till fabrik eller bygger mera kapacitet på samma ställe. Vår vision är att det om tio år finns två, tre eller till och med flera av den här typens anläggningar inom samma bolag. Det kan bli här på Åland alternativt i Sverige eller Finland, säger Fifax vd Samppa Ruohtula.
Lue lisää