Mediasta poimittua

Mediasta poimittua

 • Pro Kala -tunnustus Elämää kalastajan kanssa -bloggaaja Riitta Kotilehdolle

  Pro Kala -tunnustus jaettiin Kalatalouden Innovaatiopäivillä Helsingissä 3.11.2022. Tunnustuksen sai Riikka Kotilehto, joka kirjoittaa Elämää kalastajan kanssa -blogia ja julkaisee aiheesta myös Instagramissa ja Facebookissa. Yhdistyksen hallitus nosti esille sen, miten Kotilehto jakaa ajatuksiaan ja kuviaan elämästään ammattikalastajan puolisona avaten lukijoille tämän päivän kalastajaperheen elämää ja arkea. Julkaisuissa tulee esille…

  Lue lisää
 • Seafood Innovations 2022 -voitto Lagerblad Foods Oy:n Kalamurulle

  Ensimmäistä kertaa järjestetty Seafood Innovations 2022 -kilpailun voitto ja 10 000 euron pääpalkinto jaettiin Lagerblad Foods Oy:n Kalamurulle. Palkinto luovutettiin Kalatalouden Innovaatiopäivillä Helsingissä 3.11.2022. Lagerblad Foods Oy:n HoReCa-tuote Kalamurulla on sekä Sydän- että Hyvää Suomesta -merkki. Silakasta ja särkikaloista jauhettu muru paistetaan valurautapannulla ja pakastetaan tuoreeltaan. Tuotetta voi käyttää esimerkiksi…

  Lue lisää
 • Ahvenanmaa julistettu kalojen VHS-taudista vapaaksi alueeksi

  Euroopan komissio on myöntänyt Ahvenanmaalle ja siten koko Suomelle virallisesti vapaan aseman kalojen VHS-taudista. Pitkään jatkuneiden taudin hävitystoimien jälkeen uusia VHS-tartuntoja ei ole löytynyt Ahvenanmaalta enää kymmeneen vuoteen. Tautivapauden myötä tietyt, aikaisemmin kielletyt elävien ja perkaamattomien kalojen siirrot sallitaan nyt Ahvenanmaalta muualle Suomeen ja VHS-taudin leviämisriski on todennetusti pieni.

  Lue lisää
 • Brändö Laxin kirjolohelle vastuullisen kalankasvatuksen ASC-sertifiointi

  Ahvenanmaalaiselle Brändö Laxille on myönnetty kalankasvatuksen vastuullisista käytännöistä kertova ASC-sertifiointi. Kyseessä on ensimmäinen suomalaiselle meressä kasvatetulle kalalle myönnetty ASC-sertifiointi. ASC on merkki, josta sekä kuluttajat että elintarvikealan ja kaupan toimijat tunnistavat helposti ympäristön ja sosiaalisen vastuun kannalta kestävästi kasvatetun kalan.

  Lue lisää
 • Kalatalousyrityksille viiden miljoonan euron tuki

  Valtioneuvosto on 29.9.2022 hyväksynyt asetuksen, jolla säädetään Venäjän hyökkäyssodasta johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi kalatalousyrityksille maksettavasta tuesta. Tukijärjestelmän toimeenpanoon on varattu viisi miljoonaa euroa osana hallituksen 300 miljoonan euron tukipakettia kotimaiselle ruoantuotannolle.

  Lue lisää
 • Kalankasvattajilta uusi aloite hallitukselle: Kotimaisen kalan tuottaminen turvattava

  Kotimaisen kalan saatavuuden parantaminen edellyttää hallitukselta ripeitä toimenpiteitä. Suomen Kalankasvattajaliitto ja alan yritykset muistuttavat aloitteellaan budjettiriiheen kokoontuvaa hallitusta, että toimialan keväinen vetoomus vastuuministereille ei ole vielä johtanut toimenpiteisiin eikä hallitusohjelmassa mainituissa kalankasvatuksen ympäristölupajärjestelmän kehittämistoimissa ole tälläkään hallituskaudella edistytty. Suomi elää vielä pitkään tuontikalan varassa.

  Lue lisää
 • Kalankasvatuksen kuormitus on marginaalinen

  Nykyaikainen kotimainen kalankasvatus on kestävää ja luonnon ehdoilla tapahtuvaa toimintaa sekä ilmastoystävällinen ja ekologisesti ylivoimaisesti tehokkain tapa tuottaa eläinproteiinia. Vanhentuneet mielikuvat kalanviljelyn kuormituksesta on päivitettävä nykyaikaan ja unohdettava ristiriitojen ylläpitäminen. - 10.8.2022

  Lue lisää
 • EMKVR-uutisia

  EMKVR:n uuden ohjelmakauden valmistelu etenee valtioneuvoston asetuksella myönnettävästä tuesta. MMM järjestää syyskuussa avoimen työpajan uuden ohjelmakauden innovaatio-ohjelmien suunnittelusta.

  Lue lisää
 • Kalankasvatus väheni vuonna 2021

  Luken tilastojulkistuksen mukaan Suomessa kasvatettiin vuonna 2021 kalaa myyntiin yhteensä 14,4 miljoonaa kiloa. Kahtena edellisenä vuotena kasvatusmäärässä päästiin yli 15 miljoonaan kiloon, mutta nyt siis pudottiin niistä määristä. Tuotantoa verottivat kuuma kesä sekä Ahvenanmaalla todettu kalatauti. Ruokakalan lisäksi Suomessa tuotetaan myös merkittävä määrä kalanpoikasia.

  Lue lisää
 • KHO:lta kannanotto tilaluokituksiin

  Korkein hallinto-oikeus on pitänyt voimassa biojalostamon toimintaan Kemijärven Patokankaalla annetun ympäristöluvan. Päätöksensä perusteluissa KHO otti kantaa myös pintavesien tilaluokituksen epävarmuuteen.

  Lue lisää
 • Vuosi 2020 oli kalatalousyrityksille vaikea

  Vuosi 2020 oli kalataloudessakin poikkeuksellinen, koska koronapandemia aiheutti kalakaupassa markkinahäiriöitä ja ravintolat olivat osan vuotta suljettuina. Kalatalouden toimialojen tuotot laskivat vuonna 2020 ja olivat alhaisimmillaan lähes kymmeneen vuoteen. Kalatalousyritysten tuotot olivat yhteensä 845 miljoonaa euroa ja ala työllisti 2 517 henkilötyövuotta. Kalan tukkukauppa oli kalatalouden kannattavin toimiala 7,4 miljoonan euron…

  Lue lisää
 • Kirjallinen kysymys kalanviljelyn kierrätysrehun määrittelystä ympäristönsuojelulaissa

  Hallitusohjelmassa sanotaan: "Luodaan kannustimia itämerirehun käytölle". Tällä hetkellä ravinteiden alkuperällä ei ole merkitystä eikä ravinteiden kierrätykseen ole kannustinta. Parhaassa tapauksessa kierrätysrehulla kasvatettu kotimainen kala imuroi ravinnekertymää pois Saaristomerestä enemmän kuin kalankasvatuslaitokselta pääsee vesistöihin. - Aikooko hallitus muuttaa ympäristönsuojelulakia siten, että Itämeren kierrätysrehulle luodaan määritelmä, ja milloin esitys on määrä antaa…

  Lue lisää
 • Ministeriöiden vastaus kalanviljelijöiden vetoomukseen

  Maa- ja metsätalous- sekä ympäristöministeriöiden vastaus 25.3.2022 jätettyyn Kalankasvattajaliiton, useiden kasvatusyritysten sekä Raisio Oyj:n yhteiseen vetoomukseen on nyt julkistettu. Vastauksessa todetaan, että ympäristönsuojelulaki ei tunnista mahdollisuutta ympäristölupien määräaikaiselle joustamiselle. Ministeriöt esittävät kolme toimenpidettä, joilla pyritään tukemaan jatkokasvattamiseen mahdollisesti ryhtyviä yrityksiä.

  Lue lisää
 • Kalamarkkinakatsaus 2022

  Kalan tarjonta ja kauppa supistui ympäri maailmaa koronapandemian alkuvaiheessa. Mutta lasku jäi lyhytaikaiseksi. Kalantuotanto ja markkinat piristyivät nopeasti vuonna 2021. Kalan hinnat lähtivät nousuun ja niiden uskotaan pysyvän korkeana vuonna 2022, koska tarjonta ei kasva kysynnän mukaan.

  Lue lisää
 • Kalatalous jälleen näkyvästi esillä eduskunnassa

  Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta antoi 11.5.2022 lausuntonsa turvallisuusympäristön muutosta koskevasta ajankohtaisselonteosta. Lausunnossaan valiokunta nosti myös kotimaisen kalatalouden vahvasti esille. Valiokunnan kannanotto kalatalouden osalta: Valiokunta korostaa, että maatalouden lisäksi myös kalataloudella on merkittävä rooli huoltovarmuuden ja ruokaturvan takaamisessa. Suomen rannikolla ja järvissä on vielä paljon vajaasti hyödynnettyjä kalavaroja, jotka voidaan ottaa…

  Lue lisää
 • Kalan tuottajahinnat 2021

  Kasvatetun kirjolohen tuottajahinta (5,20 €/kg) nousi verrattuna vuoteen 2020 (4,35 €/kg). Kasvatetun siian tuottajahinta (10,21 €/kg) sen sijaan laski.

  Lue lisää
 • Vedestä ruokapöytään – kalankasvatusta sisävesillä

  Miksi meidän pitäisi suosia kotimaista kalaa ja sen kasvatusta? Tässä videossa tutustutaan kalankasvatukseen sisävesillä Savon Taimen Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Lankisen kanssa. Mitä kalankasvatus on ja miltä se näyttää? Miksi se on tärkeää kuluttajalle, mutta myös koko kalateollisuudelle? Näihin kysymyksiin saadaan vastaukset tässä videossa

  Lue lisää
 • Vedestä ruokapöytään – videokirjasto

  Pro Kala on tehnyt Vedestä ruokapöytään - videokirjaston, joka koostuu yleishyödyllisistä kotimaisesta kalasta kertovista videoista. Videot esittelevät kalatoimialaa minidokumentein ja animaatioin sekä opastavat katsojaa käsittelemään kalaa ja valmistamaan kalasta ruokaa.

  Lue lisää
 • Kalatalouden kyky selviytyä kriiseistä on varmistettava nyt

  Viimeisen puolentoista kuukauden aikana on käynyt selväksi, että meillä ei ole tällä hetkellä riittäviä välineitä esimerkiksi kotimaisen kalankasvatustuotannon turvaamiseksi kriisitilanteissa. Ukrainan kriisin vaikutuksesta erityisesti troolikalastus, kalankasvatuksen poikastuotanto ja kalanrehun tuotanto ovat ajautuneet nopeasti vaikeuksiin, mikä uhkaa heikentää kotimaisen kalan tuotantoa.  Koronapandemian ja Ukrainan kriisin opetus onkin se, että meidän tulee…

  Lue lisää
 • Kalavaltiohankkeessa haetaan kestäviä alueita kalankasvatukselle valtion vesialueilta

  Kalankasvatuksen kehittämisen haasteena on saavuttaa elinkeino- ja ruokapoliittiset kasvutavoitteet ja samanaikaisesti välttää ympäristön hyvän tilan vaarantamista. Vesiviljelyn Innovaatio-ohjelma ja Kalavaltio-hanke pyrkivät luomaan tutkimukseen perustuvia ratkaisumalleja toimialan kasvulle. Kasvatus pyritään toteuttamaan siten, että ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman vähäisiä ja tuotanto olisi edelleen kannattavaa ja kilpailukykyistä.

  Lue lisää
 • Meripolitiikan toimenpideohjelma painottaa merten suojelua, meriklusteria ja merellistä tuotantoa

  Merellisen tuotannon osalta toimenpideohjelmassa kehitetään kestävää vesiviljelytuotantoa ja edistetään yksityisen ja julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämiskumppanuuksia. Valtameret ja meret tarjoavat mahdollisuuksia kestävälle ja vähähiiliselle ruoan- ja energiantuotannolle. On tärkeää, että tuotannon kestävyyttä ja vastuullisuutta edistetään merialuesuunnittelulla ja laajapohjaisella yhteistyöllä. Suomalaisella osaamisella voidaan kehittää vesiviljelyä myös maailmanlaajuisesti.

  Lue lisää
 • Kalatuotteet ovat kestävä valinta ilmaston kannalta – Luke selvitti kotimaisten kalatuotteiden ilmastovaikutuksia

  Luonnonvarakeskus 24.2.2022 Suomessa kasvatetun kirjolohen ilmastovaikutus on tuotua kasvatettua lohta pienempi. Kalastetun kalan hiilijalanjälki on yleensä kasvatettua kalaa pienempi. Rehu vaikuttaa eniten kasvatetun kalan hiilijalanjälkeen, kun taas kalastetun kalan ilmastovaikutukset vaihtelevat pyydystapojen ja kuljetusmatkojen mukaan. Luonnonvarakeskus (Luke) määritti suomalaisten kaupallisesti merkittävimpien kalatuotteiden hiilijalanjäljet. Tutkimuksessa selvitettiin elinkaariarviointimenetelmällä tuotantovaiheiden ilmastovaikutukset rehuraaka-aineiden ja kalastusvälineiden…

  Lue lisää
 • Finnforel Oy:lle lupa laajentaa kalantuotantoa

  Finnforel Oy:lle on myönnetty lupa laajentaa kalankasvattamon ja -jalostamon toimintaa Varkaudessa. Laitokset sijaitsevat Stora Enso Oyj:n tehdasalueella Huruslahden rannalla. Kalankasvattamo ottaa kasvatusaltaisiin tarvittavan veden tehdasalueen yläpuoleisesta vesistöstä. Jätevedet menevät tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Laajennetun toiminnan voi aloittaa välittömästi.

  Lue lisää
 • ELY-keskukset käsittelevät kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia

  Kalastuslain (379/2015) mukaan kalatalousalueen on laadittava ja otettava käyttöön aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus. Käyttö- ja hoitosuunnitelmalla edistetään myös vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. Suunnitelmat hyväksyy ELY-keskukset.

  Lue lisää
 • Haemme elinkeinopoliittista asiantuntijaa

  Suomen kalankasvattajaliitto ry hakee Elinkeinopoliittista asiantuntijaa. Vahvistamme edunvalvontaamme uudella tehtävällä. Itsenäisessä ja vaikuttavassa tehtävässä vastaat Kalanviljelyalan elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta määriteltyjen osa-alueiden osalta ja toimit osana suomalaista kalataloutta.  Arvostamme alalle soveltuvaa koulutusta ja asiantuntemusta kalanviljelyn lisäksi elintarvikemarkkinoista sekä ympäristö-, elintarvike-, eläin- ja lainsäädännöstä. Työhön kuuluu jonkin verran matkustamista, joten sinulla pitäisi olla…

  Lue lisää
 • Kalakeittopäivänä 8.2. syödään korealaista Kalasoppaa Namnamnam!

  Kansallista Kalakeittopäivää vietetään taas tiistaina 8.2. Tämän vuotinen päivä on saanut innoituksensa kovassa nosteessa olevasta korealaisesta kulttuurista. Kalasoppaa Namnamnam on helppo valmistaa ja sen raaka-aineet löydät tavallisista ruokakaupoista. Voit tehdä keitosta makusi mukaan miedomman tai tulisemman.

  Lue lisää
 • Kalojen IHN-taudin hävitys loppusuoralla Ahvenanmaalla

  Lohikalojen IHN-taudin hävittäminen on edennyt Ahvenanmaalla hyvin. Viime kesänä alkaneen epidemian taltuttamiseksi kaikki kirjolohet jouduttiin lopettamaan tai teurastamaan yhteensä viidestä tartunnan saaneesta kirjolohen pitopaikasta. Kolmen tartuntapitopaikan puhdistus- ja desinfiointi on valmis. Kahden viimeisimmän tartuntapitopaikan puhdistus- ja desinfektiotoimet saadaan valmiiksi kevään aikana.

  Lue lisää
 • Rannikollamme on sankareita

  Nopea, nokkela ja täynnä energiaa. Nämä ovat adjektiiveja, jotka tulevat mieleen, kun juttelen Matias Juslinin kanssa. Matias on todennäköisesti Suomen nuorin kalankasvatusyrittäjä rannikollamme. Jannen Lohi Oy:n 25-vuotias toimitusjohtaja on käynyt kovan koulun ja saanut yrityksensä menestymään.

  Lue lisää
 • Osta työtä Suomeen herkuttelemalla kalalla

  Suomalaisen Työn Liitto on järjestänyt Osta työtä Suomeen -teemapäivää jo useita vuosia. Tänä vuonna päivää vietetään 3. joulukuuta. Päivään voi osallistua herkuttelemalla: suomalaista työtä on helppo tukea esimerkiksi valitsemalla lautaselle kalaa.

  Lue lisää
 • EU:n jättibarometri: COVID-19 pandemia lisäsi suomalaisten kalan kulutusta.

  Kalan kulutus on Suomessa suurempaa verrattaessa kulutustottumuksia EU27 maiden keskiarvoon. Suomalaisista 76 % ilmoittaa syövänsä kalaa vähintään kerran kuukaudessa. Suomi sijoittuu kymmenenneksi maiden kalankulutustottumuslistalla. Keskimäärin Euroopassa 64 % sanoo syövänsä kalaa vähintään kerran kuussa. Suurin osa kalasta ostetaan kaupoista ja valmistetaan kotona. Suomalaisista 95 % sanoo ostavansa kalan kaupasta. Ravintolassa…

  Lue lisää
 • Kala käy auringon korvikkeeksi

  Kalassa on luontaisesti runsaasti D-vitamiinia. Meille tutut kalalajit kuten kirjolohi, silakka, siika, ahven ja kuha ovat kaikki erittäin hyviä D-vitamiinin lähteitä. Kalan terveelliset ominaisuudet eivät lopu sen vitamiinipitoisuuteen: kalasta saa hyvälaatuista proteiinia, sen rasva on pehmeää rasvaa ja siinä on runsaasti omega-3-rasvahappoja, joita elimistömme tarvitsee, mutta ei pysty tuottamaan itse.

  Lue lisää
 • Tästä alkaa Kalakumous!

  .Helsingissä käynnistettiin Kalakumous tiistaina 5.10. Uusi vaikuttajaverkosto haluaa lisätä erityisesti kotimaisen kalan käyttöä. Tästä hyötyisi koko yhteiskunta, koska kalan syöminen on hyväksi terveydelle, ympäristölle ja ilmastolle. Maa- ja metsätalousministeriö kutsui koolle laajan joukon kotimaisesta kalasta innostuneita vaikuttajia. Edustettuna on tutkimus, media, ravintola-ala, elinkeino, kauppa ja ympäristöpuoli. Pelkän puhumisen ja papereiden…

  Lue lisää
 • Nilakkalohi Oy:n tuotanto kasvaa täyteen laajuuteen ensi vuoden aikana

  Massiivisten puhdistusoperaatioiden Tervon kalankasvattamo on saanut vapautuksen viimeisistä IHNviruksen aiheuttamista rajoituksista. Laitokselta voidaan nyt myydä vapaasti sekä elävää että teurastettua kalaa. IHN-viruksen löytyminen 2017 johti Luken jalostuslaitoksena Tervossa toimineen yksikön alasajoon ja omistajan vaihtumiseen.

  Lue lisää
 • Kalastus poistaa ravinteita Itämerestä

  Suomalainen kalankasvatus on tehnyt erinomaista työtä ympäristön näkökulmasta, sillä kahden viime vuosikymmen aikana ravinnekuormitus on alentunut noin 70 prosenttia. Kalankasvatuksen osuus on enää noin prosentin Itämeren koko ravinnekuormasta, kertoo MMM:n neuvotteleva virkamies Timo Halonen.

  Lue lisää
 • Kalaneuvos Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

  Kalaneuvos Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Kalaneuvoksen uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Hans-Mikael Helenius. Helenius siirtyy Kalaneuvoksen toimitusjohtajaksi Tietokeskus Finland Oy:n talousjohtajan tehtävästä. Veijo Hukkanen tulee jatkossa keskittymään perheyritysten strategiseen kehittämiseen niiden hallituksissa.

  Lue lisää
 • Maaseudun tulevaisuus: Tuhansien järvien maassa käytetään tuontikalaan miljoona euroa päivässä.

  Kaikki haluaisivat lautasille kotimaista kalaa, mutta silti me syömme lähinnä norjalaista lohta. Kuinka tilanne muutetaan? Kun kalahammasta kolottaa, suomalainen nostaa ostoskoriinsa useimmiten norjalaista lohta. Sitä tarjotaan usein myös ravintoloissa ja julkisissa ruokailuissa. Tuontikalaan käytetään miljoona euroa päivässä. Vain parikymmentä prosenttia kulutetusta kalasta on kotimaista. Hallituksen tavoitteena on jo pidempään ollut…

  Lue lisää
 • Anna palautetta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta vuosille 2021-2027

  Uudesta EMKR ohjelmasta kerätään avointa palautetta otakantaa.fi palvelussa 22.8.2021 saakka. Tässä kyselyssä tulleet kommentit otetaan huomioon ohjelman valmisteluissa ennen syksyllä järjestettävää virallista lausuntokierrosta.  Ohjelmaluonnokseen ja uuteen ohjelmakauteen kokonaisuutena voi tutustua tarkemmin osoitteessa: https://merijakalatalous.fi/uusi-ohjelmakausi-2/ Maa- ja metsätalousministeriö kerää avointa palautetta osoitteessa https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/630/osallistuminen/1133/kysely/ Kyselyyn voi siis osallistua 22.8.2021 saakka kaikki. Palvelu edellyttää rekisteröitymistä.…

  Lue lisää
 • Ahvenanmaalla lopetetaan yli puoli miljoonaa kiloa kirjolohta kalojen IHN-taudin vuoksi

  Ruokavirasto on määrännyt Ahvenanmaalla kolmen IHN-tartunnan saaneen pitopaikan kalat lopetettavaksi. Yhteensä joudutaan lopettamaan yli puoli miljoonaa kiloa kirjolohta. Kalojen lopettamisella pyritään estämään lohikalojen IHN-taudin leviäminen muille kalanviljelylaitoksille ja pitopaikoille Ahvenmaalla. Alueella voi kalastaa ja syödä kalaa tavalliseen tapaan. IHN ei tartu ihmisiin.

  Lue lisää
 • Heimon Kala Oy uudistuu, uudeksi toimitusjohtajaksi Mikko Laavainen

  Heimon Kala Oy:n on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Mikko Laavaisen, KTM. Hän siirtyi perinteikkääseen kalankasvatus- ja jalostusyhtiöön toimittuaan aiemmin Leipurin Oyj:n toimitusjohtajana. Heimon Kalan ruorissa Laavaisen tavoitteena on nostaa kuluttajien lautasille entistä enemmän ympäristöystävällistä kotimaista kalaa.

  Lue lisää
 • Mitä kalaa suomalaiset syövät tulevaisuudessa? Ja kuka sen tuottaa?

  Kalan käyttö lisääntyy jatkuvasti, mutta EU:n vesiviljelytuotanto ei ole kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana ja Brexitin takia se vähenee nykytasosta. Kalamarkkinoita hallitsee yhteisön ulkopuolelta tuotu kala. Tahtoa kehittää ja lisätä omaa vesiviljelytuotantoa, samoin mahdollisuuksia kalan kestävään tuotantoon EU:n alueelta kyllä löytyy. EU:ssa on aktiivisia vesiviljelyalan yrityksiä sekä osaamista, mutta löytyykö…

  Lue lisää
 • Heinolan kalankasvatuslaitokselle lupa

  Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 28.4.2021 myöntänyt HTM Yhtiöt Oy:lle ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan Heinolaan sijoitettavalle kalan kiertovesikasvatuslaitokselle ja kalan käsittelytoiminnolle. Lupamääräysten mukainen jätevesikuormitus mahdollistaa hakemuksen mukaan noin 3 000 tonnin vuotuisen kalan lisäkasvun.

  Lue lisää
 • Kuluttajatutkimus: kalanviljelyn ympäristöystävällisyys tunnetaan huonosti

  Suomen Kalankasvattajaliitto ry tiedottaa tuoreen kuluttajatutkimuksen havainnoista – suomalaiset eivät tunne kalanviljelyn ympäristövaikutuksia kovin hyvin. Vain kahdeksan prosenttia tiesi, että kalanviljelyn vaikutus Itämeren tilaan on erittäin pieni. Tutkimus osoitti, että väärät käsitykset vaikuttavat suomalaisten mielipiteisiin kalankasvatuksesta.

  Lue lisää
 • Miten kalajauho syntyy Suomessa?

  Salmonfarmin Kasnäsin kalajauhotehdas tuottaa kalajauhoa ja kalaöljyä Itämeren silakasta ja kilohailista. Kalajauhoa käytetään raaka-aineena kalanrehun valmistuksessa.

  Lue lisää
 • Suomalainen kuluttaja ei tiedä, onko lautasella villiä vai kasvatettua kalaa

  Ruokakaupoissa myydään käytännössä kahta punalihaista lohikalalajia: lohta ja kirjolohta. Kumpikin tarjolla oleva laji on miltei poikkeuksetta kasvatettua kalaa. Lohta kuitenkin markkinoidaan muun muassa termeillä merilohi, Norjan lohi ja Jäämeren lohi. 90 prosenttia kuluttajista luulee, että merilohi on kalalaji. 79 prosenttia luulee samaa Norjan lohesta. Etenkin merilohta ja Jäämeren lohta luullaan…

  Lue lisää
 • Turvallista ruokakalaa vesiviljelyllä

  Kestävä kalankasvatus vastaa maailmassa jatkuvasti kasvavaan ruoan tarpeeseen. Johtava kalarehunvalmistaja BioMar takaa Itämeren kalankasvatukseen huippulaadukkaan ja ympäristöystävällisen rehun.

  Lue lisää
 • Vesiviljelyn kehittämisen periaatteiden pitkä matka käytäntöön

  Suomalaiset haluaisivat syödä enemmän kotimaista kalaa. Luonnonvarahallinnon keskeisenä vastauksena on vesiviljely – ja tarkemmin sanottuna kasvatettu kirjolohi. Toistaiseksi alan kehitys on kuitenkin ollut rannikoillamme hidasta. Missä määrin jähmeänä näyttäytyvä tilanne on pitkäjänteisen politiikanteon tulosta, ja voisiko strateginen alueidenkäytön suunnittelu auttaa sovittamaan yhteen kalankasvatuksen ja meriympäristöjen suojelun?

  Lue lisää
 • Suomen merialuesuunnitelma 2030 on hyväksytty

  Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen merialuesuunnitelma on valmistunut. Rannikon maakuntien valtuustot hyväksyivät suunnitelman oman toimialueensa osalta marras-joulukuun 2020 aikana.

  Lue lisää
 • Kysely: Lipeäkala on suomalaisesta joulusta katoava kansanperinne

  Lipeäkala on Suomessa katoava kansanperinne. Harva kaipaa sitä ja vielä harvempi nuori. Sen sijaan graavikalaa haluaa erittäin moni. 60 prosenttia tahtoo sitä ehdottomasti joulupöytäänsä. Kaksi muuta joulupöydän kalasuosikkia ovat kylmäsavukala ja lämminsavukala. Myös mätiä haluaa 55 prosenttia suomalaisista vähintäänkin toisinaan jouluisin. Tuoreen kirjolohenmädin saatavuus on kuitenkin riippuvaista ahdinkoon ajetusta kotimaisesta…

  Lue lisää
 • Vesiviljely, alkutuotannon helmi

  Kalojen ja muiden vedenelävien tuottaminen luonnonvesissä tai maan päällä altaissa on nuori alkutuotannon muoto. Vesiviljelyllä on kuitenkin monia ominaisuuksia, joiden ansiosta sitä voidaan pitää yhtenä alkutuotannon helmistä ja siitä osoituksena se on maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava alkutuotannon muoto.

  Lue lisää
 • Miten sisävesien kalankasvatuslaitosten ravinnekuormitusta voitaisiin vähentää?

  Suomen sisävesialueen kalankasvatus on pysynyt melko samanlaisena vähintään viimeiset pari vuosikymmentä. Vaikka kiertovesikasvatus on yleistynyt, perinteisemmille sisävesien kalankasvatuslaitoksille on myönnetty pikemminkin pienempiä ympäristölupia kuin ennen. Miten suomalaisten läpivirtauslaitosten ympäristökuormitusta voitaisiin pienentää ja sisämaan kalankasvatusta lisätä?

  Lue lisää
 • Fifax skissar på ytterligare en fabrik

  – Inget är bestämt på något sätt, men tanken är att vi bygger en till fabrik eller bygger mera kapacitet på samma ställe. Vår vision är att det om tio år finns två, tre eller till och med flera av den här typens anläggningar inom samma bolag. Det kan bli…

  Lue lisää
 • Kestävä ja eristävä eps-laatikko on 100 % kierrätettävä

  Jackon Finland Oy:n kalalaatikot varmistavat katkeamattoman kylmäketjun. Lämpöä eristävä EPS-laatikko kestää myös merestä nostetun märän kalan painon –kestävyytensä ja keveytensä ansiosta laatikoita käyttävätkin etenkin kalastajat sekä kalanjalostajat ja -kasvattajat.

  Lue lisää
 • Periaatepäätös vastuullisista ruokahankinnoista hyväksytty

  Valtioneuvosto on 10.9.2020 hyväksynyt periaatepäätöksen valtioneuvoston yhteisestä hankintastrategiasta. Strategia on laadittu yhteistyössä julkisen sektorin hankkijoiden ja tarjoajien kanssa. Hankintastrategialla on merkittävä vaikutus kotimaisten yritysten tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

  Lue lisää
 • Kirjolohta tuotettiin viime vuonna edellisvuotta enemmän

  Vuonna 2019 kalankasvattajat tuottivat myyntiin 15,3 miljoonaa kiloa ruokakalaa, eli noin miljoona kiloa enemmän kuin edellisvuonna. Määrää kasvatti kirjolohen osuus, noin 14,2 miljoonaa kiloa, joka sekin oli noin miljoona kiloa enemmän kuin vuonna 2018. Kirjolohen lisäksi kalankasvatuslaitoksissa kasvatettiin ruokakalaksi siikaa noin 0,8 miljoonaa kiloa sekä muita kaloja noin 0,3 miljoonaa…

  Lue lisää
 • Vastuullisesti kasvatettu kala ansaitsee vastuullisen pakkauksen

  Vastuullisuus ja ekologisuus ovat kalankasvatuksessa tärkeitä arvoja, joita myös ympäristöystävällinen pakkausvalinta tukee. Perinteiselle styrox-laatikolle löytyy kuitupohjainen vaihtoehto – vieläpä kotimainen. Uusiutuvasta puukuidusta valmistettu Stora Enson EcoFishBoxTM-pakkaus kasvattaa suosiotaan kalateollisuudessa. Hyödyt ulottuvat koko arvoketjuun.

  Lue lisää
 • Hallitus turvaa maaseudun yritysten sekä maa- ja kalatalouden toimintaedellytyksiä

  Koronavirusepidemia aiheuttaa myös kalatalouden yritystoimintaa harjoittaville yrityksille vastaavia taloudellisia vaikeuksia kuin muiden toimialojen yrityksille. Elinkeinokalatalouden kriisitukea voidaan maksaa kalatalouden arvoketjun (kalastus, vesiviljely, jalostus ja kauppa) yritystoimintaa harjoittaville mikroyrityksille sekä pienille, keskisuurille ja suuryrityksille. Tukea voidaan maksaa kalatalouden yrityksille 120 000 euron yrityskohtaiseen rajaan asti.

  Lue lisää
 • Kokkaa kalaa lasten kanssa

  Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Ruoanlaiton ei tarvitse olla ainoastaan aikuisten vastuulla, vaan apukokeiksi voi värvätä kaikki syöjät. Ruokailutottumukset opitaan kotona, ja monipuolinen ruokavalio on kasvavalle lapselle tärkeää. Kalasta saatava D-vitamiini, pehmeä rasva ja sen omega-3-rasvahapot ovat rakennuspalikoita, joista kiittävät luusto, aivot ja sydän.

  Lue lisää
 • Pro Kala ry:lle Kordelinin säätiön Jaakko Kolmosen ruokakulttuuripalkinto

  Pro Kala ry on yksi neljästä Kordelinin säätiön Jaakko Kolmosen ruokakulttuuripalkinnon saajasta. Pro Kala on ansiokkaasti verkottanut kalastajia, kalankasvattajia ja alan yrityksiä. Yhdistyksellä on erittäin suuri merkitys koko kalatoimialalle ja sen sidosryhmille. Pro Kala on välittänyt alan tietoa poliittiseen päätöksentekoon sekä median hyödynnettäväksi. Yhdistyksen osallistuminen kansainvälisille messuille on mahdollistanut monen…

  Lue lisää
 • Etätöissä? Kokkaa nopea kalalounas

  Suomessa vallitsevat nyt poikkeusolot, ja monet tekevät töitä kotoa käsin. Arjen muuttuminen voi tuntua hankalalta, mutta terveellisestä ja maittavasta ruoasta ei kannata tinkiä! Ravitseva ruoka auttaa jaksamaan hankalissakin tilanteissa.

  Lue lisää
 • Suomessa tuotettu kirjolohen rehu on nyt ASC-sertifioitua

  Suomalainen kalanrehunvalmistaja Raisioaqua on saanut arvostetun ASC-sertifikaatin vastuulliselle ja kestävälle kalanrehulleen. Kotimaassa kasvatettujen kirjolohien ruokinnassa käytetään kestävästi tuotettua Baltic Blend -kalanrehua, joka kierrättää Itämeren ravinteita. Jokainen lähirehulla kasvatettu kalakilo vähentää Itämereen päätyvää fosforikuormaa. Raisioaquan rehuinnovaatiolle ja kalankasvattajille avautuu ASC-sertifioinnin myötä uusia näkymiä myös vientimarkkinoilla.

  Lue lisää
 • Mistä löytyy Suomen paras kalakauppa?

  Vuoden Kalakauppa 2020 -kilpailussa etsitään Suomen parasta palvelevaa kalatiskiä. Kilpailun tavoitteena on nostaa palvelutiskien osaavia ammattilaisia parrasvaloihin ja vahvistaa maukkaan kalan roolia suomalaisten ruokapöydissä. Ilmoittaudu nyt mukaan! Voittaja julkistetaan 19.maaliskuuta Kalaviikolla Turussa.

  Lue lisää
 • MITÄ FINNPULP-RATKAISUSTA VOIDAAN OPPIA?

  Kun Finnpulpin sellutehtaan ympäristölupa kaatui KHO:ssa, käynnistyi vilkas keskustelu päätöksen vaikutuksista elinkeinoelämään, vesiensuojeluun ja investointeihin. Keskustelun laajuus osoittaa, kuinka yhteiskunnallisesti tärkeitä vesistömme ovat ja miten monelle toimijalle niiden hyvä tila on merkityksellinen. Vaikuttaa siltä, että hankkeiden vesistövaikutusten arviointiin ja vuoropuheluun tarvitaan jatkossa yhteinen, uusi toimintamalli.

  Lue lisää
 • Itämeren tilaa paremmaksi satelliittidatan avulla

  Turku Science Park Oy:n, Ilmatieteenlaitoksen ja Turun yliopiston yhteinen WeSeaChallenge -kilpailu palkitsi keskiviikkoiltana kolme ehdotusta, joissa satelliittidataa hyödyntämällä parannetaan Itämeren tilaa. Voittajajoukkueet tulivat Aalto-yliopistosta, Vaasan yliopistosta ja Turun yliopistosta. Kumppaneina ja haasteiden asettajina kilpailussa toimivat Nordic Trout Ab, Suomen Kalankasvattajaliitto ry, Uudenkaupungin kaupunki ja Itämerihaaste. Tteknistä tukea tiimeille tarjosi Sofokus…

  Lue lisää
 • Kohti kalaisaa tulevaisuutta – eurooppalaisella yhteistyöllä kehitetään kalojen ravitsemusta ja valintajalostusta

  Viime vuosina uudet teknologiat ovat johtaneet innovaatioihin, joita otetaan nyt käyttöön vesiviljelyssä. Aquaculture Europe on yksi suurimmista tutkimuksen ja yritykset yhteen keräävistä vesiviljelyalan kongresseista. Tämän vuoden kongressi järjestettiin lokakuussa Berliinissä. Luken koordinoima AquaIMPACT-hanke järjesti tilaisuudessa yhteissession, jossa käsiteltiin uusimpia digitalisaation, genomiikan ja kiertotalouden teknologioita. Uusia teknologioita kehitetään vesiviljelyn tuotannonseurantaan ja…

  Lue lisää
 • Kalan kulutus väheni

  uomalaiset kuluttivat vuonna 2018 asukasta kohti kotimaista kalaa kolme ja puoli kiloa fileepainoksi laskettuna. Tuontikalaa käytettiin hieman yli yhdeksän kiloa. Kalan kokonaiskulutus pieneni edellisvuodesta kuusi ja puoli prosenttia.

  Lue lisää
 • 7 politiska förslag för hållbar fiskodling

  Frågan om hållbar fiskodling i hav måste prioriteras. För att politikerna ska bli bättre rustade inför valet 2019 erbjuder vi sju förslag på politiska åtgärder som skulle göra stor skillnad för den åländska fiskodlingen.

  Lue lisää
 • Itämeren tilaa halutaan parantaa satelliittidatan avulla

  Itämeren ja sen ranta-alueiden heikon tilan parantamiseen etsitään apua myös avaruudesta. Kaikille avoin WeSeaChallenge -ideakilpailu hakee innovatiivisia ratkaisuja, joissa satelliittidataa hyödyntäen kyettäisiin parantamaan tietoisuutta merialueen tilasta ja tukemaan toimia sen parantamiseksi.

  Lue lisää
 • Ohjelma helpottaa uusien menetelmien käyttöönottoa kalankasvatuksessa

  Avomeri- ja kiertovesikasvatuksen kehittämisellä tähdätään kotimaisen kalantuotannon merkittävään kasvuun. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelman tavoite on helpottaa näiden uusien kasvatusmenetelmien käyttöönottoa. Innovaatio-ohjelmaa toteutetaan verkostomaisessa yhteistyössä yrittäjien, viranomaisten ja tutkijoiden välillä.

  Lue lisää
 • BioMar brings feed transparency into the hands of seafood shoppers

  Three years in the making and unlike any transparency tool in the seafood industry, BioMar announces Discover, the latest tool from their BioSustain programme, in the launch of their 2018 Sustainability Report. The report is showcasing BioMar’s continuous focus on driving sustainable initiatives across the aquaculture industry and throughout the…

  Lue lisää
 • Vesiviljely 2018

  Suomessa kasvatettiin vuonna 2018 noin 14,3 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi. Kokonaistuotannon määrä oli noin 0,26 miljoonaa kiloa pienempi kuin vuonna 2017.

  Lue lisää
 • Onko teilläkin kirjolohiperjantai? Ei ihme, koska me suomalaiset olemme kirjolohikansa

  kirjolohi päästettiin viisi vuotta sitten WWF:n Kuluttajan kalaoppaassa vihreälle listalle. Se nousi siis niiden kalojen joukkoon, jota sopii syödä hyvällä omallatunnolla. Kirjolohen kasvatuksessa ympäristön kuormitus oli kymmenessä vuodessa saatu puolitettua. Suomalaisilta kalankasvattamoilta ei levinnyt tauteja luonnonkalakantoihin eivätkä kirjolohet olleet uhka luonnonkaloille.

  Lue lisää
 • Kirjolohi kruunaa juhannusaterian

  Juhannuksena pöytään kannetaan uusia perunoita ja muita kesäisiä makuja hyvää juomaa unohtamatta. Kun kuvioon lisätään vielä herkullinen kirjolohi, on mittumaari täydellinen!

  Lue lisää
 • BioMar skapar lösningar som riktar sig till konsumenterna

  BioMar har avslutat sina tester av insektsmjöl i foder för vattenbruk och anser att det ser ut att vara en lovande alternativ proteinkälla. Det är en bland många andra nya ingredienser, till exempel algolja och encelligt protein, som BioMar har undersökt. BioMar anser att dessa råvaror kan svara på en…

  Lue lisää
 • BioMar luomassa kuluttajille suunnattuja ratkaisuja

  BioMar on saanut valmiiksi hyönteisjauhon testaamisen vesiviljelyrehuissa ja uskoo, että se on lupaava vaihtoehtoinen proteiininlähde. Tämä on yksi monista uusista ainesosista BioMarin tutkimien leväöljyn ja yksisoluproteiinin ohella. BioMar uskoo, että nämä uudet raaka-aineet voivat vastata joihinkin markkinoiden tarpeisiin, ja on nyt innokas nopeuttamaan niiden käyttöönottoa luomalla innovatiivisia rehuratkaisuja, jotka kohdentuvat…

  Lue lisää
 • Suomen kalamarkkinat murroksessa

  Kalan kysyntä jatkaa maailmalla kasvuaan. Väestön kasvu, kaupungistuminen ja ruokailutottumusten muuttuminen lisää kalan kysyntää. Teollisuusmaissa ruoan terveellisyys ja kestävä tuotanto ovat entistä tärkeämpiä ruoan ostoperusteita, mitkä myös suosivat kalaa. Suomalaiset haluaisivat lisätä erityisesti kotimaisen kalan käyttöä, mutta kotimainen alkutuotanto ei ole alkuunkaan pystynyt vastaamaan kysynnän muutokseen.

  Lue lisää
 • Kalan tuottajahinta 2018

  Kasvatetun kirjolohen hinta (5,15 € / kg) laski hieman edellisvuodesta, kun taas kasvatetun siian hinta (10,41 € / kg) nousi, ja oli korkein 2000-luvulla.

  Lue lisää
 • Kalatoimialakin tärkeä tekijä ilmastokriisin ratkaisemisessa

  Kalatoimialalla olisi mahdollisuus profiloitua entistä paremmin ja näkyvämmin yhdeksi ilmastokriisin ratkaisuksi. Kalastus poistaa merestä ravinteita, jotka aiheuttavat meren rehevöitymistä. Kasvatetun kalan hiilijalanjälki on keskimäärin kuudennes naudan ja puolet sian ja broilerin hiilijalanjäljestä. Kalanviljelyn ravinnekuormitus on vain 1-2 prosenttia vesistöjen kokonaiskuormituksesta.

  Lue lisää
 • Kotimaisella kalankasvatuksella suuria etuja

  Kalankasvatus on erittäin tehokas ja ekologinen tapa tuottaa eläinproteiinia: Sadalla kilolla rehua saadaan tuotettua yli 60 kiloa kalan lihaa mutta vain neljä kiloa naudan lihaa. Silti Kalankasvatuslupien saaminen on vaikeaa ja osin mielivaltaista.

  Lue lisää
 • KALANEUVOS SAI VIENTILUVAN KIINAAN

  Kiina on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion ja Ruokaviraston vienninedistämismatkan yhteydessä myöntänyt ensimmäistä kertaa vientiluvan suomalaisille kalatuotteille. Kalaneuvos Oy on saanut virallisen vahvistuksen osaan suomalaisten kalalajien vientiluvasta Kiinaan.

  Lue lisää
 • Kalastaakko euroja vai kiloja?

  Suomalaisiin ruokapöytiin toivotaan enemmän kotimaista kalaa. Kalantuotanto tapahtuu vaativissa olosuhteissa. Saalismäärien suuri vaihtelu ja väheneminen sekä tuhoeläinten aiheuttamat haitat haastavat yrittäjien työn. Minkälaisin toimin elinkeinoa voidaan edistää ja liiketoimintaa parantaa yrittäjän arjessa? Kysymykseen etsittiin ratkaisuja kalatalouden kehittämisohjelmissa.

  Lue lisää
 • Kassilohi onkin ekoteko – päästöt romahtivat murto-osaan

  Yksi osoitus kalankasvatuksen muutoksesta on, että ympäristöjärjestö WWF pitää kalankasvatusta kestävänä elinkeinona. – Suomalainen kirjolohi ja suomalainen (kasvatettu) siika on melkein ainoat kalalajit koko maailmassa, jotka saavat WWF:n vihreän listan statuksen, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen

  Lue lisää
 • Lukijalta: Kalan kysynnän kasvu tuonnin varassa

  Nykyisin kirjolohen kasvatus on rajoitusten jälkeen vakiintunut 12–14 miljoonaan kiloon vuodessa. Samalla lohikalojen vuotuinen tuonti Norjasta ja Ruotsista on noussut lähes 37 miljoonaan kiloon eli kolminkertaiseksi kotimaiseen tuotantoon verrattuna. Suomessa kalan kulutuksen kasvu tulee nyt yksinomaan tuontikalasta. Kalan vuotuinen kauppatase on jo 360 miljoonaa euroa negatiivinen.

  Lue lisää
 • Viljellyn ruokakalan arvo kasvoi myös vuonna 2017

  Suomessa tuotetun kasvatetun ruokakalan tuotannon arvo kasvoi toista vuotta peräkkäin. Ruokakalan määrä on kuitenkin pysynyt viimeiset kolme vuotta suunnilleen samana. Tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) vesiviljelytilastosta.

  Lue lisää
 • Fortfarande inga besked om Fifax

  Fifax ägare väntar fortfarande på besked om försäljningen av den landbaserade fiskodlingen i Eckerö till det kinesiska statsbolaget China Overseas Smart City Technology. Åland 22.5.2018 https://www.alandstidningen.ax/nyheter/fortfarande-inga-besked-fifax

  Lue lisää
 • OFF kertoo kalankasvatuksen onnistuneen – “näin kaukana avomerellä ei muita laitoksia ole”

  Satakunnan Kansa 14.5.2018 Offshore Fish Finland Oy on aloittanut saamansa kokeiluluvan turvin pienimuotoisen siian ja kirjolohen kasvatuksen kaukaa avomereltä hakemallaan kalankasvatusalueella. Kokeilulupa koskee noin 100 000 kilon kasvatusmäärää. Toimitusjohtaja Jyri Luotonen kertoo, että kalankasvatuskokeilusta saatiin viime kaudella todella hyviä kokemuksia. –Näin kaukana ulkomerellä ei kenelläkään ole Suomessa aiemmin ollut kalanviljelylaitosta.…

  Lue lisää
 • Pro kala -tunnustus Jari Setälälle

  Turussa Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijana toimivalle Jari Setälälle myönnettiin tänään torstaina vuoden 2018 Pro kala -tunnustuspalkinto. Tunnustuksen myöntämisen perusteluissa mainittiin Setälän asiakaslähtöinen, koko elinkeinokalatalouden arvoketjun kattava pitkäjänteinen tutkimus- ja kehittämistyö.

  Lue lisää
 • Kalojen viljelemistä maan alla aletaan tutkia

  Nivala–Haapajärven seutuhallitus päätti rahoittaa Callio Fish Farming -hanketta, joka tekee esiselvityksen maanalaisen kalankasvatuslaitoksen perustamisesta. Hankkeen tavoitteena on muun muassa vesiviljelytoiminnan tarvitsemien lupien selvittäminen ja hakeminen, yhteistyökumppaneiden hankkiminen sekä pilottihankkeen suunnittelu ja toteuttaminen.

  Lue lisää
 • Maailman suurin avomeren kalanviljelylaitos aloitti toimintansa Norjassa

  Painaa Eiffel-tornia enemmän, hinta 250 miljoonaa, asukkaina 1,5 miljoonaa lohta – maailman suurin avomeren kalanviljelylaitos aloitti toimintansa Norjassa. Ocean Farm 1 -nimisessä laitoksessa kasvatetaan lohta. Läpimitaltaan 110-metrinen ja korkeudeltaan lähes 70-metrinen laitos on pitkälle automatisoitu. Se painaa noin 7 700 tonnia, muutaman sata tonnia Eiffel-tornia enemmän.

  Lue lisää
 • Lohimyymälä Turkuun

  Lohikunta avaa Turussa sijaitsevan kalanjalostuslaitoksensa yhteyteen Lohimyymälän. Avajaisia vietetään maalis-huhtikuun vaihteessa.

  Lue lisää
 • Tulevaisuuden ruokaa maalta ja mereltä

  Kalaa voi kasvattaa kuten muitakin kotieläimiä, merilohi on eri laji kuin kirjolohi, kun taas marketissa myytävä Norjan lohi on sama eläinlaji kuin Itämeren villi lohi. Kuluttajan pää voi olla pyörällä jo tästä, mutta lisää on tulossa. Lohikalojen kasvatus elää maailmalla suurten muutosten aikaa.

  Lue lisää
 • Finnforel täydentää uudella tavalla kalatarjontaa

  20.1.2018 Savon Sanomat Luonnonkalan tarjonta on ollut tänä talvena olemattomien jäiden vuoksi varsin vähäistä, kun kalastajat eivät ole uskaltautuneet laittamaan verkkoja pyyntiin. Lähivesien kuhista, ahvenista ja hauista on ollut pulaa. Jatkossa yhä useammat savolaiset voivat jatkaa oman maakunnan kalan syöntiä talvellakin, kiitos koeajovaiheeseen edenneen Finnforelin kalanviljelylaitoksen, joka kasvattaa kotimaisen kirjolohen…

  Lue lisää
 • Toimivat alasvaellusreitit ja istutuspoikasten laatu avainasioita lohikantojen elvyttämisessä

  Luonnonvarakeskus 16.1.2018 Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Riina Huuskon väitöstutkimuksen mukaan lohikalojen vaelluspoikasistukkaiden laatuun ja istutuskäytäntöihin sekä jokivaelluksen onnistumiseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota, jos halutaan palauttaa luonnossa lisääntyvä vaelluskalakanta rakennettuihin jokiin. Väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten lohenpoikasten eli smolttien laitoskasvatuksen olosuhteiden muutokset sekä istukkaiden vapautuskäytännöt vaikuttavat poikasten ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen rakennetuissa joissa. Tutkimuksen…

  Lue lisää
 • Hesburgerin kalanviljelylaitos Rauvolaan?

  9.1.2018 Kaarina Lehti Kaarina-lehden korviin kulkeutui huhu, että Hesburger aikoo perustaa Rauvolaan kalankasvattamon. Voiko tieto pitää paikkansa? Kyllä pitää, osittain. Hesburgerin perustaja Heikki Salmela paljastaa, että ympäristöteknologiaan ja jätevesien puhdistukseen keskittyneellä Clewer Oy:llä on melkoisia suunnitelmia Rauvolan vanhasta jätevedenpuhdistamosta. Clewerin omistaa Hesburgerin omistajat eli Salmelan perhe, ja se on Salmela-yhtiöiden…

  Lue lisää
 • Förgäves protest mot fiskodling

  27.12.2017 Nya Åland Nordic Trout ab, tidigare Ålands fiskförädling, får flytta fiskodlingar till en ny plats vid Skrovsö i Föglö. Högsta förvaltningsdomstolen slog fast ÅMHM:s beslut från 2014. År 2014 beviljade ÅMHM tillstånd till Ålands fiskförädling att omstrukturera sina odlingar. Odlingsplatserna i Lemland Bergö och Lumparland Norrboda skulle läggas ner…

  Lue lisää
 • YLI MILJOONA KILOA KIRJOLOHTA VUODESSA – VARKAUDEN KALANKASVATTAMO KIINNOSTAA MAAILMALLA

  Kauppalehti 23.11.2017 Pekka Viljakaisen Finnforel-kalankasvattamo aloittaa toiminnan Varkaudessa joulukuussa. Käynnissä on myös monta muuta hanketta. ”Finnforellin Varkauden kalanviljelylaitos on vaatinut 16 miljoonan investoinnit”, kertoo yhtiön osakas Pekka Viljakainen. Stora Enson tehdasalueella sijaitseva kasvattamo toimittaa koe-eriä jo joulumarkkinoille. Laitoksen ollessa täydessä vauhdissa se tuottaa vuodessa yli miljoona kiloa kirjolohen fileetä. Laitoksen…

  Lue lisää
 • SUOMALAINEN INNOVAATIO PÄÄSI BIOTALOUDEN 25 EDELLÄKÄVIJÄN LISTALLE

  Tekniikka&talous 31.1.2017 Pohjoismaisen ministerineuvoston biotalouspaneeli on valinnut 25 pohjoismaista tuotetta tai hanketta, jotka edistävät ”biotalouden innovatiivisuutta, kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta ja kilpailukykyä”. Yksi valituista tuotteista on Raisioaquan Benella Kirjolohi. Se nousi listalle uuden liiketoimintamallin, luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisen käytön ja innovatiivisuuden ansiosta. Listalle pääsi Suomesta myös Sodankylän kunta, Iin kunta, Digipolis…

  Lue lisää
 • KALANKASVATUS KASVAA NYT MAALLE – JOPA KAUPPAKESKUKSIIN TARJOLLA OMIA LAITOKSIA

  MAALLE RAKENNETTAVAN KALANKASVATTAMON YMPÄRISTÖKUORMITUS LASKEE MERIKASVATUKSEEN VERRATTUNA. Yle 23.1.2017 Vaikka kalan kysyntä on koko ajan kasvanut, kotimaiset kalankasvattajat ovat saaneet niukasti uusia tuotantolupia merialueille. Siksi yhä useammin investoidaan maanpäällisiin laitoksiin. Ahvenanmaan Eckerössä on aloittanut iso kuivanmaan kalankasvattamo (siirryt toiseen palveluun), joka täyteen tuotantoon päästessään on maan suurimpia. Alkuvaikeuksiakin on ollut…

  Lue lisää
 • LUONNONVARAKESKUKSEN JOHTAVA TUTKIJA: LOHEN TERVEELLISYYDEN VÄHENEMISTÄ ON LIIOITELTU

  Karjalainen 13.1.2017 Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Jouni Vielma pitää uutisia rasvahapon määrän vähenemisestä liioiteltuina. – Kalassa on aiemmin ollut äärimmäisen paljon omega 3-rasvahappoja. Nyt niitä on edelleen paljon, hän vertaa. Vaikka kirjolohta nimitellään myös pullakalaksi ja kirjobroileriksi, ovat suomalaiset lohikansaa. Vielman mielestä viljellyn kalan käyttö ei ole lainkaan huono juttu. Hän muistuttaa,…

  Lue lisää
 • SUOMALAINEN KALA KALLISTUU, EHKÄ MYÖS LIHA – SYYNÄ MYRKKYLEVÄ CHILEN RANNIKOLLA

  KOTIMAISEN JÄRVIKALAN KYSYNTÄ JA HINTA TULEVAT NORJALAISEN LOHEN VANAVEDESSÄ, ARVIOI LUONNONVARAKESKUS. Yle 4.1.2017 Kauppahallin kalatiskin päivän tarjonta odottelee vielä suurinta lounastunnin asiakasryntäystä. Samalla kauppias itse alkaa jo varautua keskitalven sesonkiin. Yrittäjä AP Heiskanen luettelee tiskinsä alkuvuoden tuoretarjontaa. – Luonnonkaloista muun muassa kuhaa ja siikaa. Sitten on muutama kasvatettu siika, merilohta…

  Lue lisää
 • LAITOSKALAKANTOJA VILLIYTETÄÄN INNOVAATIO-OHJELMASSA

  11.12.2017 LUKE Laitos suosii erilaisia kalayksilöitä kuin luonnonympäristö. Laitoksessa kasvatetut kalanpoikaset eivät enää menesty luonnonvesiin istutettuina riittävän hyvin. Syynä on laitosympäristössä useiden sukupolvien aikana muuttunut geeniperimä. Nyt laitoskaloille yritetään palauttaa villien kalakantojen geenejä. Vaikka Tornionjoen ja Simojoen lohikannat ovat istutusten ja tehostuneen kalastuksensäätelyn avulla elpyneet täysin luontaisesti saalista tuottaviksi, Itämeren…

  Lue lisää
 • PRESIDENTTI MYÖNSI VEIJO HUKKASELLE KALATALOUSNEUVOS-ARVONIMEN

  04.12.2017 Alueviesti Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt 1. joulukuuta 2017 kalatalousneuvos-arvonimen yrittäjä, toimitusjohtaja Veijo Hukkaselle. Kalaneuvos Oy:n pääomistaja ja toimitusjohtaja Veijo Hukkanen on toiminut kala-alalla yli 40 vuotta. Vuonna 1975 perustettu – aiemmin nimellä V. Hukkanen toiminut – Kalaneuvos Oy on Suomen suurin kala-alan perheyritys. Hukkanen on perustanut tai…

  Lue lisää
 • KOTIMAISEN KALAN KULUTUS ENNALLAAN – TUONTIKALAN KULUTUS VÄHENI

  1.11.2017 Luonnonvarakeskus Suomalaiset kuluttivat vuonna 2016 asukasta kohti kotimaista kalaa noin neljä kiloa fileepainoksi laskettuna. Tuontikalaa käytettiin hieman yli yhdeksän kiloa. Kalan kokonaiskulutus pieneni edellisvuodesta noin kahdeksan prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastosta. Kotimaisista kaloista eniten, eli 1,2 kiloa asukasta kohti, syötiin kirjolohta. Ulkomaisista kaloista eniten kului kasvatettua lohta,…

  Lue lisää
 • KIRJOLOHENMÄTIÄ JOULUPÖYTIIN

  Turun Sanomat, Jonna lankinen, 1.11.2017 Kirjolohien perkauskausi käynnistyi lokakuun lopulla. Nyt Saaristotiellä rahdataan päivittäin jäihin pakattua lohta ja joulupöytiin tarkoitettua mätiä. Lokakuun lopulla Houtskarin Mossalassa alkanut siikojen ja kirjolohien perkuukausi tuo joulumarkkinoille runsain määrin mätiä. Kasvatusaltaissa polskii vain kirjolohinaaraita, sillä tavoitteena on saada kalanlihan ohella tuotettua mahdollisimman paljon mätiä. – Pitkin…

  Lue lisää
 • TIESITKÖ NÄMÄ KALAN TERVEYSVAIKUTUKSET? 6 HYVÄÄ SYYTÄ SYÖDÄ KALAA

  Kotiliesi 10.10.2017 Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset haluaisivat syödä enemmän kalaa. Säännöllisellä kalan syönnillä on hurjasti terveysvaikutuksia. Kala on tärkeä osa suomalaisten ruokavaliota, kertoo Kalaneuvos Oy:n tilaama Innolink Research Oy:n tekemä kysely. Kyselyyn vastasi 1200 suomalaista. Kyselyn mukaan suurin osa vastaajista haluaisi syödä kalaa vieläkin enemmän. Suurin haaste kalan syömiselle oli…

  Lue lisää
 • RAISIO TUO MARKKINOILLE NYT BENELLA SIIAN – BRÄNDÄYKSEN TAVOITTEENA PÄIHITTÄÄ TUONTIKALAN YLIVOIMAA

  Maaseudun tulevaisuus 20.09.2017 Benella-sopimuskasvatusmallin avulla Raisio haluaa nostaa suomalaisen kalan arvostusta. Malli korostaa kotimaisuuden lisäksi Itämeren tilan ja kalan ravintoarvon kohenemista. Raisio lanseerasi kaksi vuotta sitten Benella Kirjolohen, jonka kasvattajia on nyt viisitoista. Nyt syyskuussa markkinoille tulee Benella Siika, jota alkuvaiheessa tuottaa kolme kalankasvattamoa. Raisioaquan liiketoimintajohtajan Tomi Kantolan mukaan perimmäisenä…

  Lue lisää
 • PIRKKA PARHAAT -SARJAAN SUOMESSA KASVATETTU BENELLA-KIRJOLOHI

  LEHDISTÖTIEDOTE /k-kauppa 20.09.2017  Pirkka Parhaat -sarjan syksyn uutuus on ympäristölle ja ihmiselle hyvää tekevä Benella-kirjolohi. Benella-kirjolohi on erityisen hyvä rasvahappojen ja D-vitamiinin lähde. Se on Suomessa kasvatettu tuore kala, joka on ruokittu kestävästi valmistetulla rehulla. K-ruokakauppojen myyntitietojen mukaan suomalaiset syövät kalaa noin kerran viikossa. Lohta myydään noin 60 prosenttia kaikesta…

  Lue lisää
 • VILJELTY KALA SYRJÄYTTI SILAKAN SUOMALAISTEN LAUTASILLA

  Turun sanomat 22.8.2017 Suomalaiset eivät syö enää silakkaa yhtä paljon kuin aikaisemmin. Vielä 1980-luvun alussa silakkaa syötiin yli 30 miljoonaa kiloa vuodessa, kun nykypäivänä vastaava luku on 5 miljoonaa kiloa. Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Jari Setälä kertoo syyn muutokselle: – Viljelty kirjolohi ja norjanlohi ovat vuosien varrella korvanneet silakan, joka aikaisemmin oli…

  Lue lisää
 • KANSLIAPÄÄLLIKKÖ JAANA HUSU-KALLIO: KOTIMAISEN KALAN ALKUTUOTANTOA JA JATKOJALOSTUSTA EDISTETTÄVÄ

  Savon Sanomat 15.8.2017 Maa- ja metsätalousministeriö lupaa edistää kotimaisen kalan alkutuotantoa ja jatkojalostusta, jotta suomalaiset saavat kestävästi ja lähellä tuotettua kalaa ruokapöytäänsä entistä sujuvammin. Näin sanoi maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio Tervon Lohimaassa järjetetyssä Suomi 100 -järvikalatapahtumassa. Nyt 80 prosenttia suomalaisten syömästä kalasta tulee ulkomailta. Sisävesikalastuksen ammattilaisiksi tulee Husu-Kallion…

  Lue lisää
 • KOTIMAINEN KIRJOLOHI TUO TYÖTÄ SUOMALAISILLE

  LUKIJOILTA Turun Sanomat 11.8.2017 Tutkimusten mukaan kuluttajat haluavat syödä enemmän kotimaista kalaa. Myös kauppa haluaa lisätä kotimaisen kalan tarjontaa. Kalankasvattajatkin haluavat lisätä kasvatusmääriä merkittävästi. Siihen pyrkii myös valtioneuvoston joulukuussa 2014 hyväksymä vesiviljelystrategia. Silti vain noin kuudesosa Suomessa käytettävästä elintarvikekalasta on kotimaista. Ruokakalatuotannostamme peräti noin 93 prosenttia on kirjolohta. Sen kasvatusmäärä on…

  Lue lisää
 • KINESER KÖPER FIFAX

  Ålands Radio 4.7.2017 Kineserna köper Fifax landbaserade fiskodling i Eckerö med hela anläggningen i en affär på över 30 miljoner euro. Det är det statliga kinesiska bolaget China Overseas Holding Group som via ett investeringsbolag köper alla aktier i Fifax ab och också hela anläggningen som ägs av F-fast ab…

  Lue lisää
 • KALOILLE SAA ANTAA HYÖNTEISREHUA – RUOTSISSA NIERIÄT SYÖVÄT PERUNALLA RUOKITTUJA JAUHOMATOJA

  YLE 27.06.2017 Hyönteisiä saa käyttää rehuna aiempaa vapaammin. EU-lainsäädännön muutos sallii hyönteisten käytön kalojen ruokinnassa heinäkuun alusta alkaen. Tilaisuuteen on tartuttu ainakin naapurissa. Ruotsalainen Ica-kauppaketju ja ruokateknologiayritys Nutrient ovat yhdessä suunnitelleet kierron, jossa hyönteiset ovat pääosassa, kertoo ruotsalaislehti Jordbruksaktuellt. Samalla suitsitaan ruokahävikkiä. Kauppaketjun ylijäämäperunat pakataan ja toimitetaan jauhopukin toukkien eli…

  Lue lisää
 • UUSI RAISIOLAINEN MOBIILISOVELLUS APUNA KALOJEN RUOKINNASSA

  Raisioaquan uusi sovellus Kasvuluotain on kehitetty helpottamaan kalankasvattajien arkea. Turun Sanomat 27.6.2017 Kasvuluotain-mobiilisovellus yhdistää älypuhelimet ja kalankasvatuksen, kertoo Raisioagro Oy. Raisioaquan uusi sovellus on kehitetty helpottamaan kalankasvattajien arkea: se tarkentaa kalojen ruokkimista, on avuksi kalamassan kasvun seuraamisessa, poistaa turhia kuluja ja estää ylimääräisten ravinteiden leviämisen vesistöihin. Kasvuluotaimen voi ladata joko…

  Lue lisää
 • OULUJOEN LOHI- JA TAIMENISTUKKAIDEN VAPAUTUS ALKOI MONTASSA

  8.6.2017 Tervareitti Lohen ja meritaimenen istukkaat lähtevät tänä keväänä merivaellukselle suoraan Montan kalanviljelylaitokselta Muhokselta. Taimenten vapautus alkoi jo aiemmin ja lohet vapautetaan lähiviikkojen aikana. Kalanviljelyslaitoksen peruskorjauksen ansiosta istutuksia on voitu siirtää myöhempään kevääseen. Kaikki istutukset tehdään nyt Montasta. Luonnolliseen vaelluslämpötilaan Lohet vapautetaan 8-12 -asteiseen jokiveteen, mikä vastaa niiden luonnollista vaelluslämpötilaa.…

  Lue lisää
 • LÄNSI-SUOMI: KALANJALOSTAMOILLA ON PULAA KOTIMAISESTA KIRJOLOHESTA

  Yle 29.5.2017 Lehden haastattelema toimitusjohtaja Jan Valtanen uskoo, että uudet Perämeren ja Selkämeren kirjolohikasvattamot muuttavat tilannetta. Kalanjalostamot painiskelevat kotimaisen kirjolohipulan kanssa. Porissa ja Eurajoen Luvialla toimivan Kala-Valtanen Oy:n toimitusjohtaja Jan Valtanen sanoo Länsi-Suomi-lehdessä, että kotimaisen kirjolohen kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan. Hänen havaintojensa mukaan kuluttajat ostaisivat mieluummin kotimaista kirjolohifilettä norjalaisen…

  Lue lisää
 • LUVIAN SUUREN AVOMERIKALANKASVATTAMON VAIKUTUKSET ARVIOITU: PAIKALLISIA JA LAADULTAAN LIEVIÄ

  SATAKUNNAN KANSA 14.05. Eurajoelle Luvian edustalle suunnitellun Offshore Fish Finland Oy:n avomerikalankasvattamon ympäristövaikutusten arvioidaan jäävän paikallisiksi ja laadultaan lieviksi. Vedenlaatuun ja vesiluontoon ravinnekuormituksesta aiheutuvat haitat ovat ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA) mukaan paikallisia ja keskittyvät kasvatusaltaiden läheisyyteen. Kalankasvattomon YVA-ohjelmaan ja lupamenettelyyn liittyvän ympäristövaikutusarvioinnin on tehnyt Sweco Ympäristö Oy. Selvitysvaihtoehtoina ovat joko 1 000…

  Lue lisää
 • HAUKIPUTAAN EDUSTALLE TULOSSA SUURI KA­LAN­KAS­VAT­TA­MO – JOPA MILJOONA KILOA KIRJOLOHTA VUODESSA

  Kaleva 10.5.2017  Haukiputaan edustan merialueelle on tulossa suuri kalankasvattamo, jossa on mahdollista kasvattaa jopa miljoona kiloa kalaa vuodessa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) myönsi luvan uudelle kalankasvattamolle keskiviikkona. Se on suurin Suomessa myönnetty yksittäinen kalankasvatuslupa. Lupa myönnettiin Laitakarin Kala Oy:lle. Toimitusjohtaja Timo Karjalainen sanoo, että tarkoitus on kasvattaa kirjolohta. Yrityksen tärkein yhteistyökumppani…

  Lue lisää
 • FIFAX FÅR UT MERA STÖD

  Nya Åland 8.5.2017 Fiskodlingsföretaget Fifax ab har 20 procent innestående av sitt totala landskapsstöd på drygt 2,48 miljoner euro. Landskapsregeringens praxis är att betala ut det sista av ett stöd först efter att man får in slutredovisningen för ett projekt. I det här fallet har man dock beslutat att frångå…

  Lue lisää
 • PORTUGALI – KASVUA JA VAURAUTTA MERESTÄ

  Edustustojen raportit, 28.4.2017 | Suomen suurlähetystö, Lissabon Tällä hetkellä Portugali panostaa meritalouden sektorilla erityisesti uusiutuvaan merienergiaan, satamien modernisointiin ja kalankasvatukseen. Lisäksi Portugalilla on edelläkävijän asema aurinkovoimalla toimivien laivojen rakentamisessa. Portugali pyrkii tulevaisuudessa olemaan myös aktiivinen laivojen kierrätyksessä. Portugalin merialue on 18 kertaa suurempi kuin sen maa-alue. Siitä huolimatta meritalous tuottaa…

  Lue lisää
 • SUOMEN SUURIMMAN KALANJALOSTAJAN TAVOITTEENA SAADA 500 KALASTAJAA TOIMITTAMAAN HEILLE JÄRVIKALAA

  Maaseudun Tulevaisuus 08.04.2017 Sari Penttinen Kalan saatavuus ja hintavaihtelut ovat esteenä Hätälä Oy:n kasvulle. Oulussa kalan jalostamisen tulevaisuuteen uskotaan, vaikka haasteet ovat tiedossa. Myynti ja rahti eivät ole viennin onnistumisen esteitä. Raaka-aineen saatavuus ja raaka-aineen hinta­vaihtelut taas ovat, sanoo Suomen suurimman kalanjalostajan Hätälä Oy:n toimitusjohtaja Riku Isohätälä Usko kalanjalostukseen on…

  Lue lisää
 • EI VAIN KALANKASVATUSTA YKSIN TIKUNNOKKAAN

  Satakunnan Kansa Pääkirjoitukset 08.04.2017 Kari Suni Eurajoelle Luvian edustalle Offshore Fish Finland Oy:n suunnittelema avomeren kalankasvatus on saanut luvanhaku- ja koelaitosvaiheessa aikaan vilkkaan sananvaihdon.Tämä ei yllätä, sillä rannikon kalanviljelyllä on rasitteenaan menneiltä ajoilta kielteiset vaikutukset vesiluontoon ja rannoilla. Rantamökkeilijöiden huoli on ymmärrettävä, sillä kasvatusaltaat ovat perinteisellä tavalla hoidettuna isoja pistekuormittajia.…

  Lue lisää
 • KALANKASVATTAJALLE HUOLIA LAHDEN TAKAA

  Oululehti, Sami Korkala 7.4.2017 Haukiputaan Martinniemeen on suunnitteilla kalankasvattamo, josta voi tulla vuodessa jopa miljoona kiloa kasvatettua kirjolohta.– Koska lupaa ei ole vielä kuulunut, pääsemme aloittamaan kasvattamoprojektin aikaisintaan ensi vuonna, Timo Karjalainen sanoo.Haukiputaan Martinniemeen on suunnitteilla kalankasvattamo, josta voi tulla vuodessa jopa miljoona kiloa kasvatettua kirjolohta. – Koska lupaa ei ole vielä…

  Lue lisää
 • KALANKASVATUKSEN KUORMITUS VÄHENI

  Ympäristö-lehti 2/2017, Jessica Haapkylä Kalan kysyntä Suomessa ja maailmalla kasvaa. Yli puolet suomalaisten syömästä kalasta on alkuperältään kasvatettua. Suomen merellisten kalankasvattamoiden ravinnepäästöt ovat pienentyneet rutkasti. Nyt kehitetään maakasvattamoita, jotka tuottavat kalaa mahdollisimman pienellä energia- ja vesimäärällä. Suomessa kulutetaan kalaa 80 miljoonaa kiloa vuodessa. Siitä 30 miljoonaa kiloa on meri- ja…

  Lue lisää
 • SUOMEN SUURIN KASVATTAMO TUOTTAISI 2 000 TONNIA KALAA VUODESSA

  Satakunnan Kansa 05.04.2017 Eurajoen edustalle suunniteltua jättimäistä kalankasvatushanketta esitellään yleisölle ensi perjantaina 7. huhtikuuta seurojentalo Tasalassa Luvialla. Offshore Fish Finlandin jättimäinen kalankasvattamon sijoittuisi Eurajoen Lampoorin nokasta noin kymmenen kilometrin päähän Selkämerelle. Ajatuksena on, että kasvattamo tuottaisi täyteen vauhtiin päästyään kalaa 2 000 tonnia vuodessa. 20 massiivista kala-allasta naulitaan paikalleen usealla tonniluokan…

  Lue lisää
 • HYLKEENPYYNTIIN UUSI VÄLINE

  Turun Sanomat 30.3.2017 Livian kalatalous- ja ympäristöopistolla käynnistyi keskiviikkona hylkeenmetsästyskurssi. Ammattiopisto Liviassa selvitetään parhaillaan harmaahylkeiden passiivista metsästämistä Saaristo- ja Selkämerellä. Hankkeen myötä ammattikalastajat ja metsästäjät saavat mahdollisuuden pyytää harmaahyljettä eli hallia uudella tavalla. Hylkeen passiivista metsästystä varten on kehitetty tavalliseen ponttonirysään lisäosa, joka vangitsee hylkeen, kun se ui kalojen perässä…

  Lue lisää
 • RESURSSITEHOKAS KIRJOLOHI TUO HYÖTYÄ ELINKEINOLLE, KULUTTAJALLE JA YMPÄRISTÖLLE

  24.3.2017 Luonnonvarakeskus Valintajalostuksella voidaan estää kirjolohen liiallinen rasvoittuminen, mikä parantaa paitsi rehukerrointa myös valkuaisen muuntotehoa. Molemmat ominaisuudet ovat taloudellisesti tärkeitä. FISHBOOST-hankkeen tulokset osoittavat, että kirjolohen rehukerrointa voidaan parantaa valintajalostuksella. Suosimalla nopeaa kasvua ja vähäistä rasvoittumista, voidaan rehukertoimen perinnöllistä parantumista lisätä 30 prosenttia verrattuna pelkkään kasvun valintaan. Rehukertoimen parantuminen tarkoittaa, että…

  Lue lisää