Arkisto kuukaudelta: maaliskuu 2016

Elintarvikevalvontaviranomaiset panostavat elintarvikevalvonnan yhtenäistämiseen vuonna 2016

Aluehallintovirastot ja Evira vierailevat noin puolessa paikallisista elintarvikevalvontayksiköistä vuonna 2016. Kussakin yksikössä keskustellaan paikallisista valvontakäytännöistä ja valvonnan riskiperusteisuudesta. Lisäksi seurataan vähintään yhtä paikallisen valvonnan tekemää tarkastusta. Tarkoituksena on arvioida, miten Eviran elintarvikevalvontaohjeet ja erityisesti Oiva-järjestelmä on otettu käyttöön valvonnassa ja mitä muutostarpeita ohjeissa mahdollisesti on. Lisäksi kerätään tietoa valvonnan lisäohjauksen tarpeista, jotta valvonnan riskiperusteisuutta ja…
Lue lisää

Flexgard antifoilungainevalmisteen käyttö ei ole enää sallittua

Flexgard VI –valmisteen myyntilupa on päättynyt 31.3.2015. Sen myynti ja käyttö Suomessa on siten ollut Tukesin mukaan kiellettyä. Suomessa hyväksytyt antifouling-valmisteet löytyvät Tukesin Sallittujen antifoulingvalmisteiden luettelosta: http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/Biosidiset-torjunta-aineet/ Mikäli laitoksilla on Flexgardia käytössä vielä 2016 voi ELY-keskus valvonnassa puuttua tähän. ELY-keskuksen mukaan laitoksilla saa käyttää vain hyväksyttyjä antifoulingaineita. Lisätietoja antaa: Mirva Wideskog (mirva.wideskog@ely-keskus.fi p. 040 769…
Lue lisää

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiön avustukset

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö - Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö julistaa haettavaksi avustukset kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten. Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 30.4.2016 mennessä osoitteeseen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Kalakouluntie 72, 21610…
Lue lisää

Toimistohenkilökunnan kesälomat

Mari ja Anu-Maria viettävät kesälomaa 4.7. – 7.8. ja liiton toimisto on suljettuna tämän ajan. Kiireellisissä asioissa voitte soittaa Anu-Marialle numeroon 040-504 3972.
Lue lisää