Päivitetty Eviran ohje eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelystä ja valvonnasta elintarvikealan laitoksissa on nyt käännetty ruotsiksi.
Ruotsinkielinen ohje löytyy Eviran kotisivuilta:

https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/laitokset/liha/eviran_ohje_16010_sv.pdf

Suomenkielinen ohje löytyy Eviran kotisivuilta osoitteesta:
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/laitokset/liha/eviran_ohje_16010.pdf