Handbok om biosäkerhet

Lagar och förordningar för egenkontroll inom fiskodling har ändrats. En ny handbok skrivs för närvarande och publiceras tidigt på hösten 2021