Turku Science Park Oy:n, Ilmatieteenlaitoksen ja Turun yliopiston yhteinen WeSeaChallenge -kilpailu palkitsi keskiviikkoiltana kolme innovatiivista ehdotusta, joissa satelliittidataa hyödyntämällä parannetaan Itämeren tilaa. Voittajajoukkueet tulivat Aalto-yliopistosta, Vaasan yliopistosta ja Turun yliopistosta. Kumppaneina ja haasteiden asettajina kilpailussa toimivat Nordic Trout Ab, Suomen Kalankasvattajaliitto ry, Uudenkaupungin kaupunki ja Itämerihaaste. Lisäksi teknistä tukea tiimeille tarjosi Sofokus Oy.

Turkulainen Tech Trout ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden BalticConnect vastaanottivat voittoshekit keskiviikkoiltana. Kolmannen haasteen voittaneet vaasalaisopiskelijat eivät enää olleet paikalla illan palkintojenjaossa.
Turkulainen Tech Trout ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden BalticConnect vastaanottivat voittoshekit keskiviikkoiltana. Kolmannen haasteen voittaneet vaasalaisopiskelijat eivät enää olleet paikalla illan palkintojenjaossa. Kuva: Turku Business region

Suomen Kalankasvattajaliiton ja Nordic Troutin haasteessa ”Sustainable aquaculture” haettiin satelliittidatasta apua kalankasvatuksen ympäristövaikutusten seurantaan. 4000 euron voittopalkinnon nappasi Turun yliopistossa ohjelmistotekniikan, fysiikan ja maantieteen opiskelijoista koostunut Tech Trout. Tech Trout ehdotti seurantaan uutta toteutustapaa, joka on reaaliaikaisempi ja helpompi kuin olemassa olevat ratkaisut. Ehdotuksessa hyödynnetään satellittidataa yhdessä mittauspoijujen tuottaman tiedon kanssa.

– Teimme ehdotuksemme osana Capstone-projektityöskentelyn kurssia. Teimme suunnitelman eteen paljon töitä, ja voitto on vahvistus sille, että olemme edenneet oikein. Voimme lähteä hyvillä mielin joululoman viettoon. Kurssi kuitenkin jatkuu keväällä ja silloin tarkoituksena on viedä suunnitelma toteutukseen, iloitsi Ari Mäkeläinen Tech Trout -tiimistä.

Myös Kalankasvattajaliitto oli tyytyväinen kilpailun antiin.

– Kaikki kolme ehdotusta olivat hyviä, mutta kaikissa oli myös pieniä puutteita. Tech Troutin ehdotuksessa arvostin erityisesti tiimin jo tekemää ennakkotestausta, kertoo Suomen Kalankasvattajaliiton edustajana palkintoraadissa istunut puheenjohtaja Irja Skyten-Suominen.

Kahden muun tiimin suunnitelmien jatkokehittelyn tukemiseksi ne saivat kutsun osallistua ensi vuonna Turku Science Park Oy:n startup-yrityksille ja -yritysaihioille tarkoitettuun SpaceUP-kiihdytysohjelmaan.

Uudenkaupungin kaupungin haasteessa ”Sustainable urban planning” keskiössä olivat merellisen kaupunkisuunnittelun tarpeet. Vaasan yliopiston opiskelijoista koostunut tiimi hyödynsi ratkaisussaan koneoppimista satelliittidatan käsittelemiseen niin, että se antaa luotettavampaa ja tarkempaa tietoa meriympäristön muutoksista, esimerkiksi rehevöitymisestä. Vaasalaisopiskelijat kuittasivat itselleen 2000 euron palkintorahat.

Kolmannen haasteen tarjonnut Helsingin ja Turun kaupunkien Itämerihaaste palkitsi Aalto-yliopiston opiskelijoista koostuneen BalticConnect-tiimin. ”Clean, productive and shared Baltic Sea” -haasteessa tuli laatia ehdotus siitä, miten Itämerihaaste voisi tehokkaammin viestiä toiminnastaan ja suunnata Itämeren suojelutoimenpiteitä hyödyntäen avointa satelliittidataa. Ratkaisuehdotus oli verkkoalusta, jossa suojelutoimenpiteet ja satelliittidatasta saatavat ympäristötiedot ovat helposti nähtävillä. BalticConnect-tiimi palkittiin ehdotuksestaan 2500 euron rahapalkinnolla. 

WeSeaChallenge-kilpailu järjestettiin osana Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa BalticSatApps-projektia. Turku Science Park Oy vastasi kilpailun käytännön järjestelyistä ja antoi samalla myös panoksensa Itämerihaasteeseen. Turku Science Park Oy on toiminut pitkäjänteisesti avaruusliiketoiminnan kehittämisessä. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä on Euroopan Avaruusjärjestön yrityshautomon toiminnan käynnistyminen alueella.