Ruokavirasto 13.3.2024

Muutaman vuoden takaisen lohikalojen IHN-tautiepidemian hoitaminen on edennyt miltei päätökseensä Ahvenanmaalla. Ruokavirasto on purkanut Ahvenanmaan Föglöstä rajoitusvyöhykkeen, joka perustettiin kesällä ja syksyllä 2021 ilmenneiden taudinpurkausten vuoksi. Läntisellä Ahvenanmaalla jatkuu yhä IHN:n tehostettu seuranta rajoitusvyöhykkeellä, joka perustettiin Eckeröstä vuotta myöhemmin, kesällä 2022 löytyneen tartunnan vuoksi.

IHN-tauti on viruksen aiheuttama vertamuodostavan kudoksen kuoliotauti (infectious haematopoietic necrosis), joka on lakisääteisesti vastustettava, vakava kalatauti, joka ei tartu ihmisiin. Ahvenanmaalle IHN-tautia aiheuttava virus kulkeutui tanskalaisesta kalanviljelylaitoksesta keväällä 2021 tuotujen kirjolohen poikasten mukana. Tartunta levisi lähialueen merikasseihin, mutta epidemia saatiin rajatuksi kaakkoisella Ahvenenmaalla säteeltään noin 20 km:n vyöhykkeelle.

Kaikki tartunnan saaneet viisi pitopaikkaa tyhjennettiin kaloista, pestiin, desinfiointiin ja pidettiin tyhjänä kaloista useita viikkoja. Yhteensä lopetettiin tai teurastettiin noin 1,6 miljoonaa kiloa kirjolohta. Ainoastaan oireettomia kirjolohia teurastettiin elintarvikkeeksi. Kirjolohen kasvatus pääsi käynnistymään tartunnan saaneissa pitopaikoissa uudelleen keväällä 2022.

Hyvä yhteistyö kalankasvatuslaitosten, eläintautiviranomaisten ja muiden toimijoiden kesken mahdollisti taudin hävittämisen sujuvan etenemisen. Kaloja seurattiin Föglön vyöhykkeellä tehostetusti kunnaneläinlääkärin tarkastuksin ja näytteenotoin IHN:n varalta kahden vuoden ajan. Kun IHN-virusta ei enää löytynyt, rajoitusvyöhyke sekä kaikki epidemiaan liittyneet rajoitukset voitiin purkaa ja alueen vapaus IHN-taudista saatiin palautettua.

Läntiselle Ahvenanmaalle jää vielä kesän 2022 tapauksen ympärille perustettu vyöhyke, jossa on meneillään tehostettu seuranta IHN-taudista vapaan aseman palauttamiseksi. Eckeröstä kiertovesilaitoksesta löytynyt IHN-tartunta oli samaa virustyyppiä, jota löytyi vuotta aiemmin kaakkoiselta Ahvenanmaalta sekä Tanskan kalanviljelylaitoksista.

Ahvenanmaan IHN-tapaukset eivät liity Perämerellä ja sisävesialueilla vuosina 2017–2018 todettuihin IHN-tartuntoihin. Tanskasta Ahvenanmaalle kulkeutunut virus oli eri tyyppiä kuin Manner-Suomen epidemiassa levinnyt virus. Iissä, Tervossa, Kaavilla ja Nurmeksessa sijainneet neljä aluetta saivat tautivapaan aseman IHN-taudin osalta syksyllä 2021.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Hanna Kuukka-Anttila, p. 029 520 4507 (eläintautien valvonta)
Erikoistutkija Anna Maria Eriksson-Kallio, p. 029 520 4170 (kalojen virustaudit)

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Eläinlääkäri Laura Ölander, Ahvenanmaan maakuntahallitus, p. +358 18 25 461, etunimi.sukunimi@regeringen.ax (alueelliset toimet)