4.3.2024 Jenna Simula, Kansanedustaja, ps., maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja

Alkutuottajien ja luonnonvara-alan ammattilaisten panos Suomelle on merkittävän suuri. Hallitusohjelmassa tämä on tunnistettu ja hallitus haluaa parantaa maaseutuyrittäjyyden houkuttelevuutta sekä kehittää luonnonvara-alan ja elintarvikesektorin koulutusta vastaamaan muuttuneisiin toimintaympäristön vaatimuksiin. Tarvitsemme luonnonvara-aloille enemmän korkeakoulutusta, tutkimusta ja kehitystä. Ruokavientiin panostetaan tällä hallituskaudella ja kasvava markkina tulee tarkoittamaan sitä, että alallekin tarvitaan uusia osaajia.

Suomalainen puhdas ruoka on ehdoton kilpailuvalttimme. Suomalaisen puhtaan ruoan potentiaali hyödynnetään uudella kasvuohjelmalla, jolla lisätään elintarvikevientiä. Mitä enemmän ruokaa tuotetaan Suomessa, sitä ruokaomavaraisemmaksi tulemme, ja sitä ruokaomavaraisempia kykenemme olemaan myös kriisitilanteissa. Kotimaisuusastetta nostamalla mahdollisten kriisien varalle on ruokaa ja tuottajia omasta takaa – hajautetusti ja toimintakunnossa.

Suomi on edelläkävijä useissa asioissa mitä tulee esimerkiksi ympäristön huomioimiseen tai tuotantoeläinten hyvinvointiin. Asiat on totuttu hoitamaan eettisesti ja perusteellisesti. Siksi kaikenlainen jopa päällekkäinen sääntely Euroopan unionista aiheuttaa harmaita hiuksia. EU on kunnostautunut sääntelyssä suhteettoman paljon, eikä kansallisia erityispiirteitä osata, jos edes halutaan, huomioida. Tämän hallituskauden yksi suurimmista EU-poliittisista linjauksista on, että asioihin vaikutetaan mahdollisimman paljon ennakkoon etsimällä samanmielisiä kumppanimaita ja tuomalla esiin kansallisia erityispiirteitämme.

Kun asiat ovat liian hyvin, yksinkertaisimmista ja samalla niistä kaikkein tärkeimmistä asioista tulee itsestäänselvyyksiä. Kotimainen ruoka ja turvallisuus ovat hyviä esimerkkejä tästä. Luonnonvara-alan huomioiminen on unohtunut kuin varkain. Samalla kun oma puolustuskykymme on noussut uuteen arvoon, on saman arvonnousun näyttävä myös kotimaisen ruoantuotannon ja ylipäänsä maaseutuelinkeinojen kohdalla. Ilman niitä kaikkein tärkeimpiä ja yksinkertaisimpia asioita, meillä ei ole yhtikäs mitään. Panostetaan siis niihin, niin kansallisesti, kuin EU-vaikuttamistyössä.

Jenna Simula

Kansanedustaja, ps.

Member of Parliament

00102 Eduskunta / Parliament of Finland 

+358 50 5742 444

jenna.simula@eduskunta.fi

www.jennasimula.fi / Facebook&Twitter: @ainoahelmi