Regenerative Aquaculture and Community Driven Ocean Farming
Welcome to COOL BLUE Finland Kick Off days 7–9 february 2024 and Main Seminar 8 february.

Regenerativt vattenbruk och havskolonilotter
Välkommen till COOL BLUE Kick-off dagar 7-9.2.2024 samt huvudseminarium 8.2

Uudistava vesiviljely ja merelliset viljelypalstat
Tervetuloa COOL BLUE-hankkeen Kick-off päiville 7-9.2.2024 ja pääseminaari 8.2
……………………………………………….
Attached you will find the program.

Place: Jakobstad / Pietarsaari, Pörkenäs lägergård,  Pörkenäsvägen 565.
Thursday seminar at The Arctic Museum Nanoq, Pörkenäsvägen 60.

Language: Presentations mostly in English. 
Communication and cooperation is everything – Feel free to use your own language.

Registration link: https://forms.gle/9r6gEnUtPbHE2Drx8
Last registration day: 22.01.2024

For information and questions, please contact:
För information och frågor, ta kontakt med:
Lisätietoja ja kysymyksiä varten ota yhteyttä:

Jonas Harald
Fiskeleader / Kalaleader / FLAG Ostrobothnia
Aktion Österbotten
+358 50 433 4683
jonas.harald@aktion.fi