Tagiarkistot: perkausohje

Kirjolohen päivitetty tuoteluokitus ja perkausohjeet

ro Kala on päivittänyt kirjolohen laatuluokituksen. Luokituksen nimi myös muutettiin laatu-luokituksesta tuoteluokitukseksi. Luokitusta on tarkoitus käyttää yritysten välisessä kaupassa, ja sen tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää kirjolohen tuote-/laatukuvaa. 
Lue lisää