Ajankohtaista

Kalaterveyspäivä ja kevään yrittäjäpäivä 23.3.-24.3.2017

Kalaterveyspäivä, kevään yrittäjäpäivä sekä liiton kevätkokous pidettiin tänä vuonna Turussa kylpylähotelli Caribiassa 23. – 24.3. Torstain ohjelmaan kuului ajankohtaista asiaa kalatautiasioista, bioturvallisuudesta ja paljon muuta. Perjantaina ohjelmassa oli Kalanviljelyn ajankohtaiset uutiset, mm. kirjolohen tuoteluokituksesta, kirjolohen laadun kehittämisestä vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa ja kalatalouden markkinointiohjelmasta. (kuva Ella Hellström) Lue lisää
Lue lisää

TUTUSTUMISMATKA SUOMALAISILLE KALANVILJELIÖILLE VELIKYI NOVGORODIN ALUEELLE 19.04.-20.04.2017

Suomalais-Venäläinen Kauppakamari Food from Finland kasvuohjelman puitteissa järjestää tutustumismatkan Velikyi Novgorodin alueelle suomalaisille kalanviljelijöille. Velikyi Novgorod sijaitsee n. 200 km päässä ja alueella toimii paljon kalankasvatusalan yrityksiä. Matkan ohjelmaan kuuluu tutustuminen alueen hallintoon sekä alueen esittely, B2B tapaamiset paikallisten kalanviljelijöiden kanssa sekä vierailu muutamassa kalanviljely-yrityksessä Velikyi Novgorodin alueella ja mahdollisuus tutustua käytännössä venäläisten kalanviljelijöiden toimintaan…
Lue lisää

Kalastustuotteiden vienti

Eviran vientitiimi kertoi kalastustuotteiden vientikuvioista Kalafoorumissa tammikuussa. Esitysten pohjalta koottu ja uusilla tiedoilla täydennetty kalastustuotteiden vienti-info on julkaistu ensimmäisenä tuoteryhmäkohtaisena osiona pk-vientihankkeen vientipaketissa. Lue lisää täältä: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle-uudet-sivut/vientihankkeet/kalastustuotteiden-vienti/
Lue lisää

Kalankasvattajaliiton uutiskirje

  Suomen Kalankasvattajaliitto on julkaissut ensimmäisen uutiskirjeen 30.1.2017. Uutiskirje tarjoaa monipuolisen ja nopean tiedottamiskanavan koko toimialalle. Laaja jakelu mahdollistaa niin kirjoittamisen blogi, artikkeli jne., että mainostamisen. Mari Virtaselta saatte lisätietoja mainonnasta ja kirjoitusohjeita. Uutiskirje on vapaasi tilattavissa. Sisällöltään se kerää vesiviljelyn tärkeimmät uutiset käteviksi tietopaketeiksi. Kirje on nopea tapa välittää ajankohtainen tieto ja tietoa on…
Lue lisää

SÄHI -koulutukset kalanistuttajille

Parhaillaan on valmistumassa web-pohjainen sovellus sähköiselle kalaistutustietojen ilmoittamiselle. Jatkossa on tarkoitus ohjata kalojen istuttajat tallentamaan istuttamansa / heidän toimesta istutetut kalojen istutustiedot suoraan sähköiseen istutusrekisteriin (SÄHI). Sovellus on osa kalatalouden sähköisiä palveluita, jotka tulevat lähitulevaisuudessa laajenemaan. Uusi kalastuslaki säätää 74 §:ssä, että istuttajan on ilmoitettava istutuksesta kolmen kuukauden kuluessa istutuksesta istutusrekisteriin. Sähköinen istutusten ilmoittaminen helpottaa…
Lue lisää

Kalafoorumi Helsingissä torstaina 12.1.2017 klo 10 alkaen

Päivän teemana on vienti ja kansainvälistyminen Ohjelmassa: · Ajankohtaista Food from Finland vientiohjelmassa · Menestystarinoita suomalaisten elintarvikkeiden viennissä · Arktisuudesta elintarvikeviennin kärki hanke: case kirjolohi ja silakka · Kalan ja kalastustuotteiden viennin viranomaisvaatimukset · Eviran vienti- ja markkinoillepääsyhankkeet · Enterprise Europe Network -verkoston kansainvälistymispalvelut · Finnpartnership: mahdollisuuksia kala-alan toimijoille ja osaamiselle Lataa ohjelma tästä! Ilmoittaudu…
Lue lisää

Pohjoismaat tavoittelevat sinisen biotalouden kasvua

Pohjoismaiden ministerineuvosto on linjannut yhteiset tavoitteet veteen ja vesiluonnonvaroihin liittyvässä liiketoiminnassa. Ne määritellään sinisen biotalouden tiekartassa, joka Suomen johdolla saatiin valmiiksi joulukuussa 2016. Yhteistyötä tiivistetään erityisesti vesiviljelyssä eli kalojen ja muiden vesieliöiden kasvatuksessa sekä korkean arvon tuotteiden, kuten elintarvikkeiden, kosmetiikan ja lääkeaineiden kehittämisessä. Lisäksi tiekartassa määritellään yhteistyöaiheeksi vesiosaaminen ja hyvinvointipalvelut. Yhteistyötä tiivistämällä ja uusia konsepteja…
Lue lisää